Jacob Schjørring

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Birkedommer og Byfoged i Nykøbing Jacob Schjørring

Jacob Schjørring, borgmester og birkdommer i Nykøbing Sjælland Født 29. november 1858 i Ålborg.

Kom til Nykøbing Sjælland den 15. april 1910 fra Varde.

Borgmester i Nykøbing Sjælland fra 1910.


Sjællandske byer og deres mænd udg. af National-Forlaget 1918.--SOC 28. okt 2011, 14:07 (CEST)


Nekrolog i Holbæk Amts Venstreblad den 5. oktober 1922:
Dødsfald.
Fhv. Birkedommer og Byfoged i Nykøbing Jacob Schjørring er i Gaar afgaaet ved Døden, 64 Aar gammel.
Schjørring blev Student i 1876, tog 1884 juridisk Embedseksamen og blev samme Aar ansat som Byfogedfuldmægtig i Skive, en Stilling han beklædte, til han i 1905 blev kaldet 
til Byfoged og Borgmester i Varde.  1910 kom han til Nykøbing som Byfoged og Borgmester samt Birkedommer i Dragsholm Birk. 1917 blev han efter Ansøgning fritaget 
for Borgmesterembedet, men fortsatte som Byfoged og Birkedommer indtil 1919, da han ved den nye Retsreforms Gennemførelse blev sat paa Ventepenge og tog Bopæl i Holbæk. 
Som Embedsmand var Schjørring overordentlig  samvittighedsfuld, men et svagt Helbred nedbrød hans Arbejdskraft, saa det trods al hans gode vilje undertiden kneb med Gennemførelsen 
af det administrative Arbejde.
Som Dommer var han yderst human og søgte saavidt mulig at finde undskyldende Moment for dem paa den anden Side Skranken. Hans Domme var altid prægede af den største Mildhed. 
Det var  rent undtagelsesvis, at nogen af hans ”Klienter” forsøgte sig med Appel.
Schjørring efterlader sig Hustru og to voksne Børn, en  Søn og en Datter.