Dyrehøjgård

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Dyrehøjgård, Burvænget 13, matr. nr. 14a, Lumsås, Højby sogn, Odsherred.


Ejere af matr. 14a (Afskrift af Skøde og panteprotokol)

1. Ejendomsskøde af 30. dec. 1854 læst 16. marts 1855 fra matrikelstuen til Niels Johansen

2. Udskrift af skifteprotokollen læst 24. april 1874 som adkomst for Niels Johansens enke Sidse Marie Nlelsen

3. Skøde af 1. april læst 24. maj 1878 fra Niels Johansens enke Sidse Marie Nielsen til Johan Nielsen

4. Skifteudskrift læst 11. februar 1910 som adkomst for Johan Nielsens enke Kirsten født Jørgensen.

5a. Skøde af 1.læst 11. februar 1910 fra Kirsten Nielsen f. Jørgensen til Niels Johan Nielsen på matr. nr. 14 a

5b. Skøde af 2/8 l. 18/8 1916 fra Peter Nielsen til Niels Johan Nielsen på matr. nr. 14 a 10 56/751

+

Niels Johan Nielsen er født 18. november 1885 på Dyrehøjgård, som han i en ung alder overtog efter sin far.

Han hentede mange præmier hjem på dyrskuer.

Han var 17 år i Højby sogneråd.

1958 mistede han sin hustru.

Sønnen, Svend Dyregård Nielsen overtog gården sidst i 1950-erne, og Niels Johan Nielsen købte i stedet et hus i Lumsås.

Niels Johan Nielsen døde 29. juni 1960.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 13. november 1959 og 29. juni 1960.--SOC 23. jul 2015, 00:14 (CEST)