Algade 24

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Algade 24, matr. nr. 77a, Nykøbing Sjælland.

Annonce i Holbæk Amts Venstreblad december 1921. Buurgaard-Jensen havde forretning i denne ejendom. --ses 1. sep 2013, 17:26 (CEST)

Det nuværende forhus synes at være opført omkring 1906 som erstatning for det ældre en-etages grundmurede hus, der vist var opført mellem 1840 og 50.

Det store grundmurede sidehus stammer fra samme tid, og var indrettet til magasin i overetagen, og vognporte samt stald i underetagen.

Huset indgik i den absolut største ejendom i Nykøbing fra før 1781 til omkring 1840 hvor den ejedes af købmandsfamilien Schou.

Således var forhuset i denne periode samlet beskrevet som værende 32 fag langt opbygget af egebindingsværk.

Ejendommen omfattede Algade 24, 26, 28 og 30.

Det var en meget stor to etager høj ejendom opført i røde teglsten med skifferklædt mansardtag hvori er tre zinkklædte kviste.

Facaden er forsynet med forskellige murede dekorationer herunder en høj blokgesims med overliggende udkragede led.

Husets oprindeligt ret gode modspil til det diagonalt overfor liggende er væsentligt forringet ved den seneste ombygning, hvor hele underfacaden er fjernet til fordel for store butiksruder, og der er mellem etagerne opsat en metalpladebeklædning hvorpå yderligere reklame for det indrettede Nykøbing Sj. Apotek er placeret.

I gården er et stort to etagers højt grundmuret sidehus med teglhængt heltag.
Billede fra maj 1945. --ses 1. sep 2013, 18:22 (CEST)

I dette hus vestside ind mod naboejendommen er fem nu tilmurede åbninger med stabler efter lemme.

Forhusets gårdside er ført op i tre fulde etagers højde. På denne side er dekorationen mest udført ved anvendelse af gule sten ved vinduer o.lign. som kontrast til den røde facadesten.

+

1953 den 28. april kunne følgende læses i Holbæk Amts Venstreblad:

Stort ejendomssalg i Nykøbing

Overdyrlæge Steffen Vinding, Nykøbing, har solgt sin ejendom Algade 24 til A/S Buurgaard-Jensen for 198.000,00 kr. til overtagelse 1. maj.

Foruden den del af køberens butik, der ligger i ejendommen, omfatter denne gartnerbutikken, Vestrebladets kontorer, to beboelseslejligheder i forhuset og en i sidebygningen til gården, hvor Buurgaard-Jensen også har kontor.

Overdyrlægen har betinget sig at blive boende i sin lejlighed, så længe han ønsker det, ligesom han af den store have beholder nederste del, der evt. kan anvendes som byggegrund med facade mod "Holst's Have".

det er foreløbig ikke Buurgaard-Jensens hensigt at foretage sig noget med ejendommen, idet firmaets lejemål med naboen, træskomager Jensen, er gældende i en længere årrække endnu, men da det ikke kan ventes fornyet, og man ikke har kunnet købe den ejendom, har man villet sikre sig til sin tid at kunne bevare forretningen, hvor den altid har ligget.


Bemærkninger:

Her havde Buurgaard-Jensen forretning.

Se også: Algade 33.

2012 husede ejendommen "Nykøbing Sj. Apotek".


Kilde: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne.--SOC 9. jul 2012, 00:21 (CEST)