Østre Lyngvej

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Østre Lyngvej - eller Østerlyngvej - begge betegnelser bliver brugt om vejen ud til Østre Lyng ved Nykøbing Sjælland.

1926 den 26. oktober lå et andragende fra beboerne om at få gadebelysning.

På elektricitetsudvalgets vegne indstillede lærer Jørgen Frederik Meyer, at der ved lergravene flyttes en lampe. Ude ved L. P. Jensens ejendom opsættes en lygte, samt ved vejsvinget til Hov Vig.

Udgiften anslås til 160,00 kr., og det blev vedtaget.

1949 den 13. januar fik tømrermester J. Gottschalck, Nykøbing Sjælland, bevilget et statslån til de projekterede fem rækkehuse. Byggeriet vil blive fremmet mest muligt så husene kan stå færdige sidst på sommeren.

Hvert hus kommer til at indeholde tre stuer, et loftsværelse, foruden køkken, bad og entré samt en stor kælderplads.

Prisen bliver ca. 31.000,00 kr. pr. hus, og erhvervelsen kan ske på meget lempelige vilkår.

1964 i efteråret udskiftede man gadebelysningen i byen til lysstofrør, og de lamper, der blev taget ned, blev brugt til gadebelysning på Østre Lyngvej.

1978 den 25. juli vedtog byrådet at renovere vejen, hvor oversigtsforholdene bliver betydeligt bedre, og der etableres cykelsti i den ene side.

Anlægsarbejdet er anslået til at koste 560.000,00 kr., og endnu 80.000,00 kr. til forskellige ekspropriationer og ulempeerstatninger.

Arbejdet blev udført efteråret 1978.


Se også: Østre Lyng.


Kilde: "Det stod i" Holbæk Amts Venstreblad 9. september 1964 og 19. oktober 1976. - Holbæk Amts Venstreblad 13. januar 1949 og 20. juli 1978.--SOC 15. mar 2014, 15:19 (CET)