Vig Idrætsforening

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Vig Idrætsplads indvies 1942.
På talerstolen ses sognerådsformand Peder Larsen.
Til venstre med lys frakke ses købmand Laurits Nielsen, formand for Vig Idrætsforening, og til højre for ham står Hans Richard Jensen, formand for Vig Gymnastikforening.
Vig Idrætsforening blev måske stiftet omkring år 1900 hvor man begyndte at spille fodbold, men det er først i 1917 da købmand Laurits Nielsen vendte hjem til Vig efter nogle års ophold i København, at der blev tale om organiseret fodboldspil. Det hele var lidt i opløsning, men han fik sat skik på det, og siden 2. maj 1918 er der blevet spillet fodbold i Vig.

Samme Laur. Nielsen, Vig, som trak sig ud af SBUs bestyrelse i 1952 er så ubetinget Vig Idrætsforenings "grand old man", og har i de 37 år han har været bosat i byen, har hans liv været en tilværelse i og med idræt, og det både som spiller og leder.

+

Se her hvor Laur. Nielsen, Vig, fortæller om dengang man startede Vig Idrætsforening.

+

Af andre ledere må fremhæves Eddy Jensen og den mangeårige juniorleder Tage Hansen. Og Tage Hansen havde den store glæde, at hans 4. juniorhold blev Sjællandsmestre, hvilket blev gentaget i efteråret 1950 af 2. juniorhold, og i foråret 1952 af 1. juniorhold.

Seniorholdet blev Sjællandsmester første gang 1918, og dernæst i 1952. Det skete begge gange i B-rækken.

I 1918 stod følgende spillere for præstationen: Harald Lank, Joh. Hansen, Poul Larsen, Anders Andersen, Frederik Rasmussen, Erik Lind, Aksel Nielsen, Laur. Nielsen, Lothar Hoffmann, Immanuel Olsen og Jens Christensen.

I 1925 stod følgende spillere for præstationen: Aksel Andersen, Otto Jensen, Anthon Nielsen, Erik Lind, Louis Markvardt, Sv. Nørby, Christoffer Hansen, Laur. Nielsen, Vig, Eddy Jensen, Mich. Christoffersen og Ernst Hansen.

Købmand Laur. Nielsen, Vig, var formand i en lang periode.

1942 indviedes den ny idrætsplads.

Man har siden været fast deltager i A-rækken, Man havde håbet på oprykning til mellemrækken 1953-54, men det glippede.

Indtil 1947 var formanden parcellist Hans Ric. Jensen, Jyderup.

1947 den 15. november valgtes forpagter Max Danielsen, Bolbjerg, til ny formand.

Indtil 1952 var formanden trafikassistent Ernst Larsen.

1952 den 28. januar valgtes kommunesekretær Raun-Petersen til ny formand, som han var til 1954.

1954 er der 7 hold tilmeldt unionen.

Baneforholdene har ikke altid været lige gode. I 1917 havde man dog det held at få egen bane, lejet af Vig-Asmindrup Håndværker- og Borgerforening, og her spillede man frem til 1935. Det år blev "Cementvejen" ført ind over banerne, og i 6 år måtte man tage til takke med en spilleplads ude i Lyngen, indtil 14. juni 1941 hvor man kunne indvie et nyt idrætsanlæg.

Det kan nævnes at juniorspilleren, Ebbe Nielsen, har været på et udvalgt SBU-hold.

1953 den 11. februar udnævntes købmand Eddy Jensen til æresmedlem efter 28 års tro tjeneste.

1954 den 15. februar valgtes tjener Willy Christensen til formand.

1954 tæller foreningen ca. 500 medlemmer.

1956 rejste Willy Christensen fra byen.
Vig Idrætsforening ca. 1942 med et fodboldhold fra Vig, sammen med et andet hold, muligvis fra en turneringskamp.
I bagerste række fra venstre nr. 5 ses snedker Tage Hansen, Vig, nr. 8 Ernst Vejsager, Sejstrup, nr. 10 Broholm Petersen, Vig, og nr. 11 Ernst Morsø Larsen, trafikassistent og senere stationsforstander ved Odsherreds Jernbane i Nykøbing Sjælland.

1956 den 11. januar valgtes kommuneassistent Bruus Jensen til ny formand.

1957 den 11. december valgtes kommis Bent Nielsen, Vig, til ny formand.

1959 den 17. december stoppede den konstituerede formand snedker Tage Hansen.

I stedet valgtes gartner Niels Hansen til ny formand. Han var indtil denne dag kasserer.

På et tidspunkt var formanden Alfred Olsen, "Farmer", som blev æresmedlem af foreningen.

Indtil 1967 var frisør Ebbe Olsen formand.

1967 på generalforsamlingen i januar valgtes mekaniker Flemming Andersen til ny formand.

1966/67 har foreningen 150 medlemmer.

1976 var formanden Jørgen Iversen, Kelstrup.

1977 den 25. oktober fik Vig Idrætsforening af Trundholm kommune lovning på et nyt klubhus på 282 kvm, der skal bygges til Odsherred Hallens vestgavl.

Den officielle indvielse blev 12. januar 1980. Klubhuset er med fuld kælder, det er tegnet af arkitekt Sven Langhans, Rørvig, og det har kostet 1,7 millioner kr., og heraf har foreningen selv bidraget med 250.000,00 kr.


Kilde:

Odsherred Tidende 17. november 1947.

Sjællandsk Fodbold gennem Tiderne, red. af Axel Alstrup. Østergaards Forlag, 1954.

Holbæk amt 1933-34 udg. af Amtshistorisk Forening.

Holbæk Amts Venstreblad 29. januar 1952 og 14. februar 1953 og 16. februar 1954 og 12. januar 1956 og 18. december 1959 og 28. januar 1967 og 2. december 1976 og 18. og 25. oktober 1977 og 14. januar 1980. - --SOC 10. sep 2011, 15:46 (CEST)