Vejlegård

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Vejlegård ca. 1912
Vejlebyvej 8, matr. 14a, Vejleby, Hørve sogn, 60½ tdr. land.

Heraf ager 37, græsningsjord 23, have og gårdsplads ½.

Der holdes 12 køer og 10 stk. ungkvæg og kalve, 4 heste og 2 plage. Sidste år solgtes ca. 40 fedsvin.

Lars Peter Larsen, som overtog gården i 1911, er født i Hørve sogn 15. april 1869.

Vejlegård var arvefæste under Baroniet Adelersborg (Dragsholm Hovedgård).

Lars Peter Larsen har købt gården af "Udstykningsforeningen", der havde købt den af P. Petersen. Da han ejede den var gården ca. 23 tdr. land større.

Han var formand for Hørve Missionshus "Tabor".

Bygningerne er alle fra 1912, og alle af grundmur med tegltag på hovedbygning og Svinestald. Alle tre avlsbygninger med trimpel og paptag.

1935 blev gården overtaget af Ole Peter Nielsen født i Eskebjerg 3. september 1900.

Hans hustru, Anna Christine Nielsen, er født i Vejleby 28. december 1902.

De overtog gården med et areal på 68½ tdr. land. Der er en del frøavl. 1915 er der plantet en del birketræer ved gården.

Han driver en minkfarm. Besætningen udgør 4 heste af belgfisk race, 36 kreaturer af R.d.M. samt 22 svin.

Stuehuset er opført 1911. Udbygningerne 1933 efter en brand.

Nielsen er medlem af sognerådet og menighedsrådet. Han er musikinteresseret, og er dirigent for sangkor og for K.F.U.M.s hornorkester.


Kildehenvisning Danske Gaarde bind 4, 1910-16--SOC 25. aug 2011, 21:19 (CEST) - Kilde: Holbæk amt udg. af Dansk Kulturhistorisk Forlag 1947.--SOC 19. dec 2011, 11:20 (CET)