Stenlejerne A/S

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

A/S Stenlejerne, Yderby, Sjællands Odde.

1920 blev ingeniør Otto Zimmermann ansat som leder af Stenlejerne, Sjællands Odde.

1945 den 6. januar nedbrændte den store træsilo ved stenværket.
Ilden opstod i en forvarmer, der anvendes til opvarmning af den tungt flydende brændselsolie, der eksploderede, så den brændende olie sprøjtede ud på træværket.
Få minutter efter var hele det store trækompleks, der omfattede silobygningen med stenelevatorerne og vaskeriet, et levende bål.

1949 den 27. juni brændte Stenlejernes knuseværk.
Der var gået ild i toppen af træsiloen til det store knuseværk, der udgør hovedmaskineriet ved Stenlejerne, og da det brændte kraftigt, var der stor fare for at hele knuseværket skulle blive ødelagt.

1969 den 1. september stod et nyt transportbånd på 108 meter færdigt, så et skib kan lastes på en time, mod før 3-4 timer. Det er lejernes egne folk, der har udført arbejdet på et års tid.

1972 den 1. november meddeles det, at Stenlejerne lukkes.

A/S Carl Nielsen har solgt praktisk talt hele arealet til A/S Caminus, der udstykker sommerhusgrunde for 460.000,00 kr.

A/S Caminus har tidligere købt en række områder af Stenlejerne. Det område, der denne gang handles om, er det sidste udover et areal ved Odden Færgehavn, som A/S Carl Nielsen råder over.

Det vides endnu ikke præcis hvornår driften af Stenlejerne ophører. Firmaet vil oprette en afdeling på Blegstrædehagen på Holbæk Havn. Lukningen af Odden-virksomheden afhænger af hvornår Holbæk-afdelingen er færdig.

Virksomheden på Sjællands Odde er indskrænket noget de seneste år, så der 1972 arbejder færre end en halv snes mand.

I sin tid da arbejdet var mere manuelt, var der 80 ansatte i Stenlejerne.

A/S Carl Nielsen har desuden afdelinger i Stubbekøbing og Helsingør.

+

1914 til 46 var maskinmesteren Niels Larsen, Yderby.


Se også: Yderby Skærvefabrik.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 27. juni 1949 og 8. august 1969 og 1. november 1972. - Odsherred Tidende 6. januar 1945.--SOC 14. aug 2013, 13:59 (CEST)