Skansehagen

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Stenen på Skansehagen i Rørvig.
Fotograf: Martin Gerup.


Hvor mange kender denne sten - næppe ret mange!


Her er gengivet en artikel, som jeg fandt i arkivet i Holbæk Amts Venstreblad den 11. september 1973:--SOC 21. jul 2013, 16:47 (CEST)

Stenen står gemt ude på Skansehagen i Rørvig, med en inskription, der er svær at læse.

Vi har fundet frem til to gamle Rørvigere, som har kunnet fortælle os noget.

Den ene er pensioneret færgeekspeditør Jens Nielsen, der oplyser, at hans bedstefar rejste den efter anmodning af lodsoldermand Peter Jensen, som ønskede at få markeret for eftertiden hvor meget Skansehagen voksede.

Den sætter til med sand hvert år, og den er vokset meget i tidens løb.

Jens Nielsens bedstefar hed Niels Svendsen. Endnu i hans tid fik sønnen faderens fornavn til efternavn med -sen bagefter, så han kom til at hedde Nielsen.

Såvidt man kan se på stenen er både lodsoldermandens og Niels Svendsens initialer indhugget i den, og det tydeligste er årstallet 1881, så den er godt på vej med de 100 år. (I 2013 er det 150 år).

Gårdejer Carl Olsen, Søndervang, tidligere sognerådsformand, og formand for Rørvig Naturfredningsforening, fortæller han i 1933 sammen med den daværende havnefoged, Jensen, der var søn af lodsoldermand Peter Jensen, genrejste og rensede stenen, som havde ligget væltet siden en stormflod i 1923 overskyllede Skansehagen.

På det sted den står skulle den markere, at der i 1881 var 40 alen ud til spidsen af hagen. Jeg ved ikke hvor langt der er i dag, men nok ti gange så langt. Tangen vokser stadig i sydlig retning.

Området er fredet, og man kan ikke køre derud. Man ville i sin tid have det lukket så kun studerende og ornitologer havde adgang, men det fik vi da forpurret siger Carl Olsen.

Niels Svendsen, der rejste stenen på hagen, var også opsynsmand ved det tidligere koleralazaret "Skansen", og resten af historien om den kan læses her: "Skansen".