Postfunktionærernes Kursuscenter

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Postfunktionærernes Ferie- og Rekreationshjem 1927 - Fotograf: C. Thomsen, Vennemindevej 61, Kbh Ø.
Postfunktionærernes Ferie- og Kursuscenter, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig by.


Rørvig Centerets historie:

Sidst i 1800-tallet opførte oberst von Bauditz den oprindelige bygning, som en herskabsvilla for sig selv og sin familie.

Efter hans død i starten af 1900-tallet, overtog sønnen jagtjunker von Bauditz stedet, og omdannede det til en træplanteskole.

Men økonomien hang ikke sammen, så efter nogle år måtte han opgive og sælge stedet.

I 1913 købte en kreds af københavnske postbude stedet for 8.500,00 kr., og omdannede det til et ferie- og rekreationshjem.

De købte det af murermester Nielsen Jakobsen for 13.000,00 kr., med 7.000,00 kr. i udbetaling. Han var Henry Jacobsens farfar. Henry Jacobsen var entreprenør, byrådsmedlem, sognefoged og borgmester i Nykøbing-Rørvig kommune.

Idéen til feriehjemmet blev fostret under en sammenkomst på københavnske postbudes alderdomshjem i april 1913, og den 4. juni var der stiftende generalforsamling.

Idéens ophavsmand var postbudeformand M. C. J. Skeebæk, der blev formand for det udvalg, der gennemførte tanken, og efter de nødvendige ombygninger kunne hjemmet tages i brug et år efter stiftelsen i juni 1914.

Udbetalingen blev skaffet ved tegning af medlemsandele på 10,00 kr., hvilket gav 1.000,00 kr. Andre 1.000,00 fik man skænket af pensioneret postbud L. Møller, og ved optagelse af kassekredit, fik man de sidste 5.000,00 kr.

Etagen med ”manzardtaget” blev etableret i 1926/27.

1926 den 20. januar ansattes Erik Henningsen og hustru som bestyrerpar. en stilling de havde i over 25 år. Henningsen kom fra Ørsholt hvor han var forvalter, og hans hustru havde i forvejen været på et pensionat i Frederiksværk.

I 1974 overtog Dansk Postforbund ejendommen med tilhørende 8 tdr. land.

12. december 1974 kunne centeret lidt forsinket holde rejsegilde på en større ombygning og udvidelse. Der er tale om en udvidelse på 1.600 kvm, og man regner med det koster 4,5 millioner når det er færdigt.

Det er et kursuscenter for tillidsmænd, og er beregnet til 50-60 kursister.

Det er I/S Nydan ved Aksel Sørensen og Bent Højbjerg, Nykøbing Sjælland, der har byggeriet i entreprise. De har sammen med med en række lokale håndværkere stået for byggeriet, og de er: Murermester P. Grønbæk, Nykøbing Sj. - Murermester Erik Møller, Nykøbing Sj. - Smedemester Kaj Larsen, Stårup - EC EL-installation, Nykøbing Sj. - Malermester Finn Larsen, Egebjerg - Tømrermester Bent Sørensen, Nyrup - Arkitekt Sven Langhans, Rørvig - Flemming Lund fra Teknikergården følger byggeriet på nærmeste hold for arkitekt Sander Hansen, Søborg.

Byggeriet omfatter en tilbygning til den eksisterende hovedbygning. I tilbygningen er der indrettet en mødesal til ca. 80 personer, og videre er der 13 enkeltværelser og 8 dobbeltværelser, alle med bad og toilet, og desuden er der plads til kontor og reception.

Vest for hovedbygningen er der placeret 7 dobbelthuse på hver 100 kvm, der bliver på den måde plads til 50-60 kursister, mens der i feriesæsonen kan være omkring 80 mennesker.

Centeret er beregnet færdigt i starten af januar 1975, og 2. februar rykker de første kursister ind, og indvielsen er planlagt til 10. februar.

Siden da er postillonen og pavillonen blevet opført, og centeret er løbende blevet vedligeholdt, således at det i dag (2012) fremstår som et moderne og velfungerende kursus- og feriecenter.

I forbindelse med at Dansk Postforbund i 2001 blev sammenlagt med det daværende SID – i dag (2012) 3F – blev Rørvig Centret omdannet til aktieselskab.

Den 24. juni 2013 er der 100 års jubilæum på Rørvig Centret, og det skal fejres med en stor fest.


Bestyrere:

I de første år af hjemmets oprettelse skiftede man ofte ledere.

Erik Henningsen var leder gennem 35 år indtil 1960, hvorefter han oprettede pensionat i sin private ejendom på Nørrevangsvej.

Derefter hed lederen Eriksen.

Indtil 1971 H. Givskov og hustru, der i maj forpagtede Bræddehytten.

1971-1973 i tre sæsoner Krista og Karl Hansen, som 1973 købte Rørvig Cafeteria, og åbnede det efter ombygning i april 1974.


Kilde: Nordvestnyt 4.-9. 2012. - Lokalarkivet 2012. - Holbæk Amts Venstreblad 18. januar 1951 og 31. maj 1963 og 12. december 1974.--SOC 26. sep 2012, 11:16 (CEST)