Paul Honoré

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Paul Honoré, sognepræst i Højby kirke, Højby, Odsherred.

1953 den 18. november forelå der meddelelse om, at kaldskapellan for Dalum menighed på Fyn, Paul Honoré, er kaldet til sognepræst i Højby.

Han er født 9. december 1919, som søn af den landskendte præst, pastor H. P. Honoré, Vejlby-Tibirke (tidligere kolonien Filadelfia og sognepræst i København). var dengang ansat ved Københavns Telefonselskab, men under sit virke her gav han sig - med en rask beslutning - til at studere teologi, flyttede op til en gos ven, der var sognepræst i Tørring ved Lemvig, og som manuducerede ham frem til embedseksamen på to et halvt år. Paul Honoré var 6 år da hans far fik embedseksamen, som kort efter blev sognepræst ved Herning.

Paul Honoré gik i skole i Høng.

1938 tog han eksamen fra Artiumskursuset hos forstander Munk.

Nogle måneder efter studentereksamen virkede han som diakon-afløser på kolonien Filadelfia.

1945 blev han teologisk kandidat, og startede med samme som sekretær i Danmarks kristelige gymnasiast- bevægelse, der havde kontorchef P. von Sprechelsen som formand.

Han blev imidlertid sekretær for den kristelige gymnastikbevægelse i Danmark, og efter 2 års soldatertjeneste, hjemsendtes han som sekondløjtnant.

Han har et ikke ringe kendskab til sit nye sogn, idet han i en årrække har ferieret sammen med sine forældre i Lumsås, og allerede 1945 var han på tale som præst i Lumsås.

Han blev gift 1948 med sin norske kollega Ranghild Honoré, der var gårdmandsdatter, der som teologisk student var landssekretær fir den norske gymnasiastbevægelse.

1950-1953 var han præst i Dalum.

1953 den 20. december blev han præst i Højby kirke.

Ranghild Honoré fik debut som sangerinde i Odd Fellowpalæets lille sal 23. marts 1961.

1957 den 1. november, og i et halvt år frem, var han udstationeret som feltpræst ved den danske kommando i Itzehoe i Tyskland. Pastor Aksel Bent Hansen, Lumsås Kirke, vil være konstitueret sognepræst så længe.

1959 den 11. oktober holdt han afskedsprædiken da han skulle rejse til Sorø, hvor han blev indsat 25. oktober 1959 i Sorø kirke.

Poul Honoré var den første præst, der brød en tradition i kirken, hvor præsterne hidtil var blev indtil de enten gik af, eller døde.

I ægteskabet er 2 piger, som er Kirsten Marie og Eva Helene, og som var henholdsvis 4 og 2 år da de kom til Højby.


Kilde: Holbæk Amts Venstrebladb 11. december 1953 og 18. november 1953 og 7. september 1957 og 5., 15. og 25. september 1959.--SOC 5. nov 2015, 10:22 (CET)