Odsherred Hallen

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Odsherred Hallen, Ravnsbjergvej, Vig by, Odsherred.

Vig kommune købte jord af Lindegården, Vig, først i 1950-erne, så man kunne bygge Vig Skole, som blev bygget 1956.

Kommunen udstykkede så en grund, som man skænkede til Odsherreds Hallen.

1968 stod Odsherred Hallen færdig.

1971 blev isenkræmmer Hans Ravn (Ravns Isenkramforretning), Vig, formand.

1972 lørdag den 26. februar blev hallen officielt indviet.

1972 den 9. december fik hallen sit kondirum. Det ville have kostet ikke under 8.000,00 kr., men ved hjælp af frivillig arbejdskraft, og de mange handlende, der gav penge til formålet, fik man kondirummet til en tredjedel af prisen. Jørgen Hansen, Bjarne Pihl og Jens Otto Mikkelsen har brugt deres fritid i en periode på projektet. Rummet bliver åbent for alle i Odsherred, og kontingentet er foreløbig sat til 25,00 kr. om måneden, og så kan man bruge det så tit man vil.

1973 på generalforsamlingen kunne formanden, isenkræmmer Hans Ravn, Vig, berette, at søndag den 24. juni præsenteres skydebanen med hele det moderne elektroniske udstyr. Parkeringspladsen er væsentligt udvidet. Kassereren Per Bendixen, Vig, forelagde regnskabet, der viste et overskud på haldriften på 93.674,00 kr. Smed Jørgen Hansen, frisør Ebbe Olsen og fhv. købmand Poul Christensen var alle på valg, og blev genvalgt.

1974 den 17. juni på generalforsamlingen, der havde 40 deltagere, trak formanden, isenkræmmer Hans Ravn, Vig, sig tilbage som formand efter 3 år på posten. Før Hans Ravn blev formand var han i en 3-årig periode kasserer.

Hans Ravn fortalte, at der 1974 var omkring 2000 mennesker om ugen i Hallen. Friluftsbadet fik langt om længe en ønsket vippe sat op - pris 15.000,00 kr. Driftsregnskabet ballancerede med 393.212,00 kr., og viste et underskud på 145.212,00 kr., som dog var en fremgang fra året før. Loppetorvet året før havde givet et overskud på 44.888,00 kr. men vil ikke blive gentaget i år på grund af manglende hjælp.

Ud af bestyrelsen trådte også radioforhandler Svend Sørensen. Ved valg blev følgende valgt: Restauratør Ib Schøler, Høve, ingeniør France Boye, Kelstrup, Pedel Harald Klausen, Jyderup. Slagtermester Tommy Lund, Vig, valgtes til suppleant.

1975 den 10. januar er formanden Harald Clausen trådt tilbage med øjeblikkelig virkning i protest mod forlængelsen af Gunnar Pihls nye kontrakt. December 1974 trådte Jørgen Hansen ud af bestyrelsen af samme årsager.

Indtil generalforsamlingen fungerer næstformanden Ebbe Olsen som formand. De to tomme pladser i bestyrelsen besættes af Tommu Lund og Klarskov Andersen.

1975 den første april blev pedel ved Jyderup og Ulstrup skoler, Harald Clausen, ansat som hjælpeinspektør ved Hallen. Både Harald Clausen og hustruen Inge vil arbejde i hallen. Gunnar Pihl skal tage sig af cafeteriaet, og to mødelokaler, resten skal Harald Clausen tage sig af.

1977 fik Vig Idrætsforening lovning på et nyt klubhus på 282 kvm bygget til hallens vestgavl. Den officielle indvielse fandt sted den 12. januar 1980, selvom lokalerne har været i brug i lang tid.

1982 den 21. juni udvidede man bestyrelsen til 13 medlemmer.


Odsherred Hallen dannede rammen om Jarlens af Bothwells Squaredanseres store Danske Convention i dagene 12.-13. og 14. juni 1998. - Foto: SOC:

2012 tirsdag eftermiddag den 7. august brændte hallen helt ned. Årsagen skulle være, iflg Holbæk Amts Venstreblad, en defekt elektrisk installation i et redskabsrum. Svømmehallen led ved branden meget stor skade.


Formænd for hallen:

El-installatør V. Ancher Jensen til 1971.

1971-1974 Isenkræmmer Hans Ravn.

1974-1975 Harald Clausen, Jyderup.

1975 er Ebbe Olsen fungerende formand indtil generalforsamlingen.


Halinspektører:

Kommunalbestyrelsesmedlem Rasmus Jensen til 1971.

1974 Lilly og Gunnar Pihl.

1975 Inge og Harald Clausen - Hjælpe-halinspektører.


Se også: Vig Svømmebad.


Kilde: Lokalarkivet 2013. - Holbæk Amts Venstreblad 17. juni 1971 og 28.februar 1972 og 9. december 1972 og 19.juni 1973 og 18. juni 1974 og 10. januar og 5. marts 1975 og 25. oktober 1977 og 28. maj 1982.--SOC 22. jun 2013, 12:04 (CEST)