Odden Plejehjem

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Odden Plejehjem, Oddenvej 296, Sjællands Odde.

"Odden Alderdomshjem".

1952 den 11. august blev grundstenen nedlagt ved en lille højtidelighed i overværelse af sognerådet, arkitekt Hessellund Andersen, ingeniør Larsen, Holbæk, og enkelte andre.

Sognerådsformand E. Andreasen oplæste en beretning om hjemmets tilblivelse, og den blev sammen med tegninger og beskrivelser og mønter fra 1952 indkapslet i et blyrør, hvorefter sognets ældste mand, den 85-årige fhv. fisker Peter Jacobsen murerede blyrøret ned under grundstenen.

+

Plejehjemmet blev indviet torsdag d. 27. august 1953, men de førte beboere flyttede først ind nogle dage senere, så nogle påstår det er 1. september, hvor det er taget i brug, der er indvielsen.

Det var fisker Peder Jacobsen, der nedlagde grundhjørnestenen, og han var på det tidspunkt sognets ældste.

Med dette byggeri fik Odden sogn sit eget alderdomshjem.
Odden Plejehjem, da det var ved at blive opført maj 1953. - Foto: Erik Mikkelsen, Lumsås.

Det var tegnet af arkitekt Hessellund Andersen, København, der er født i Højby sogn og ingeniør Chr. Larsen, Holbæk, var tilsynsførende tømrermester.

Det har kostet 21.900,00 kr., og andre omkostninger på 50.000,00 kr. Det giver 325.000,00 kr. fordelt på biblioteket og 34.000,00 kr. på kommunekontor og sognerådslokale.

Efter byggeriets påbegyndelse blev det besluttet at anskaffe oliefyr og køleanlæg til ca. 12.000,00 kr.

Hidtil havde man en aftale med det daværende Højby Sogneråd om optagelsesret på Nygård Alderdomshjem.

Bygningen rummede i starten også kommunekontor, Sogneråd og Sognebogsamling.

Her blev sognerådsmøderne holdt til kommunesammenlægningen 1970.

Byggeriet kostede 350.000,00 kr.

Ved oprettelsen ansattes fru Ane Marie Petersen som bestyrerinde.

1958 den 1. september ansattes sygeplejerske fru Asta Friis som ny bestyrerinde. Hun kommer fra Amtshospitalet i Nykøbing Sjælland, men har tidligere virket ved alderdomshjem.

1959 ansattes fru Frank som bestyrerinde, som var gift med Chr. L. Frank.

Der blev senere indrettet teorilokaler, hvor der før var kommunekontor og bibliotek.

Først i 1970-erne blev etableret personelevator.

1977 tiltrådte Mary Larsen som bestyrerinde.

Indtil 1. april 1978 var den tilsynsførende mælkehandler Karl Larsen.

1978 den 1. april ansattes som tilsynsførende socialudvalgtes Flemming Truelsdal.

2012 huser bygningen den integrerede daginstitution "Solstrålen".


Se også: Peder Jacobsen.


Kilde: Avisudklip fra begivenhederne - Holbæk Amts Venstreblad 12. august 1952 og 28. august 1953 og 29. juli 1958 og 25. august 1978. - Lokalarkivet 2014.--SOC 11. sep 2014, 14:24 (CEST)