Nykøbing Sjælland station

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Nykøbing Sjælland station omkring år 1900. - Foto: SOCs arkiv.
Nykøbing Sjælland station blev anlagt øst for købstaden på et dengang øde område, og Jernbanevej blev etableret.

Bygningen er ført i en nationalpåvirket stil med blankmur af røde maskinstrøgne sten for neden, og nøgterne hvidkalkede vægge over. Hovedbygningen er opført i to etager, mens sidebygningerne var i èn eller halvanden etage.

I 1980 blev den karakterfulde pakhusbygning mod øst nedrevet og erstattet af en meget stor moderne tilbygning til postkontor. Denne er opført af hvide betonsten for at illudere en sammenhæng med de gamle bygninger.

Den anseelige bygning rummede foruden banens ekspeditionslokaler tillige postkontor, bolig for stationsforstanderen og postmesteren m.v.

I pakhuset var indrettet godsekspedition, og i den oprindelige femsporede remise fandtes banens første værksted. Imidlertid blev værkstedet flytte til Holbæk i 1904-05.

Drejeskiven blev i 1949 ombyttet med Asnæs og forlænget af hensyn til kørsel med DSB D-lokomotiver. Atter 1968 blev den igen ombyttet med den fra Holbæk tiloversblevne 14 m drejeskive.

Endvidere findes fast enderampe, kreaturfolde m.m.

Den godt 1 km lange havnebane udgår fra sporarealet mod syd, og den har i tidernes løb haft mange sidespor (til svineslagteri, til et bådeværft m.fl.)

Nykøbing station har i årenes løb undergået mange udvidelser og ændringer. Dette gælder både stationsbygningen, pakhuset, remisen m.v. De første udvidelser fandt sted i 1911-15, i 1920-21 måtte atter udvides, og året efter fik posthuset en større tilbygning. Modernisering af stationsbygningen, og en ny udvidelse af posthuset fandt sted i 1961. Remisen blev samme år udvidet med tilbygning til de nye dieselmotorvogne, og i 1968 anbragtes en traktorremise brugt fra DSB.

Ved banens åbning opførtes på banens bekostning en toldkammerbygning i forlængelse af stationsbygningen, og den blev lejet ud til Toldvæsenet. 1953 blev den overtaget af Nykøbing kommune, som indrettede den til rutebilstation.

I stedet overlod banen et areal syd for hovedsporet til toldvæsenet, som opførte et nyt toldkammer. Da toldstedet blev nedlagt, overtog OHJ den nye bygning, og udlejede den til Nykøbing-Rørvig kommunes tekniske forvaltninmg.


Stationsforstandere: Se "Odsherreds Jernbane".


Kildehenvisning: Odsherreds Jernbane 1899-1974 udg. af Dansk Jernbane-Klub.--SOC 22. okt 2011, 13:47 (CEST) - Kildehenvisning: Nykøbing Sj. Bibliotek--SOC 18. jun 2012, 18:50 (CEST)


Holbæk Amts Venstreblad bragte den 28. februar 1938 disse nyheder:

Banen har solgt Ledvogterhuset.
Fra i Morgen er del jo Meningen, at bl. a. Banebommene ved Havnegade og ved Nyled ikke mere skal lukkes. 
Blinklys og Klokkesignal sættes i Virksomhed. Bommene vil snart blive helt fjernet. 

Ledvogter Aage Nielsen, Nyledsbakken, har købt Ledvogterhuset af Banen. Han vil vedblivende have Beskæftigelse som Banearbejder.
Bommene ved Havnegade er blevet betjent af en Portør fra Nykøbing Station. Man sparer herefter Traveturene hen til Overkørslen.