Nykøbing Badmintonklub

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Nykøbing Sj. Badmintonklub, NBK, Nykøbing Sjælland.
Badmintonhallen 2014. - Foto: SOC.

Da klubben blev startet i 1938 bragte Holbæk Amts Venstreblad den 19. oktober følgende omtale:

Badmintonklubben blev startet i Aftes.

Hallen koster 22,000 Kr., og man mangler nu kun 1500 deraf.

Nykøbing Sj. Badmintonklub holdt i Aftes stiftende Generalforsamling paa Vilh. Nielsens Hotel, hvor ca. 25 Interesserede havde givet Møde.

Dommerfuldmægtig Arne Rohde Fog bød velkommen og gav en Oversigt over det, som indtil nu er passeret. Han oplyste herunder, at den nye Hal nu er under Opførelse og ventes færdig i Begyndelsen af December. Hallen vil koste ca. 22,000 Kr., og disse Penge er skaffet ved, at der er indsamlet godt 5000 Kroner i frivillige Bidrag, laant 10,000 Kr. mod Pant i Hal og Grund og endeligt ved, at Kommunen har givet et Tilskud paa 5000 Kr. samt Grunden. Man mangler endnu ca. 1500 Kr. i at have alle Pengene til Byggeriet, men man har Haab om, at der endnu vil komme en Del ind ved frivillige Bidrag.

Fuldmægtig Arne Rohde Fog oplæste derefter Forslag til Love for Foreningen, og disse blev derefter vedtaget. Foreningens Navn blev som ovenfor anført „Nykøbing Sj. Badminton-Klub“, samlet i Initialerne N. K. B.

Til Bestyrelse valgtes Frøken Ruth Buurgaard, Fru Frost Hansen, Fru Rigmor Vedde, Dommerfuldmægtig Fog, Boghandlermedhjælper Børge Nielsen, Mekaniker Henrv Petersen og Toldassistent la Cour, Som Suppleanter valgtes Fru Fugl og Kriminalbetjent Halberg. Spilleudvalget kom til at bestaa af Frk. Anni Hansen og Fragtmand Peter Petersen, suppleret med et Medlem af Bestyrelsen. Revisorer blev Kriminalbetjent Jørgensen og Forretningsfører Staal-Petersen.

Fuldmægtig Arne Rohde Fog anmodede Generalforsamlingen om at medvirke til, at alle Spilleinteresserede snarest meldte sig til et af Bestyrelsens Medlemmer, saa at man derved kan faa et Overblik over Tilslutningen.

Til Slut udbragtes et kraftigt besvaret Leve for den nye Foreningen.

+

Klubben er stiftet 17. oktober 1938.

Den første formand var dommerfuldmægtig Arne Rohde Fog til 1940.

Mindre end 3 måneder efter stiftelsen blev hallen bygget.

Næstformanden var fru Frost Hansen, som var den senere internationale badmintonspiller Morten Frosts farmor.

1939 i januar indviedes Hallen på Savværksvej med to baner.

1941 valgtes blikkenslagermester Alfred Bentsen til formand i nogle år.

Indtil 1952 var formanden politibetjent Kaj Lauersen.

1952 den 12. september til 1955 var depotejer Ernst Jensen formand.

1955 den 29. august valgtes direktør Leif Olsen til formand, men han rejste fra byen 1956.

1956 den 30. august valgtes snedkermester Leo Petersen til formand.

Indtil 1960 var formanden Torben Frost.

1960 den 31. august valgtes bogtrykker Børge Nielsen (Børge Trykker) til formand.

1961 den 29. august enedes kassereren og formanden om at bytte plads, så ny formand blev autoforhandler Erik Petersen.

1963-1967 var formanden stadsingeniør Alex Bendtsen.

1967 den 28. august blev Ib Nørgaard valgt til ny formand.

Indtil 1971 var formanden Bent Bøje Christensen, Rørvig.

1971 den 13. december har bestyrelsen konstitueret sig med kontorist Niels Sander som formand.

1978 stod en ny hal klar på Savværksvej med 4 baner.

1988 var formanden Axel Sørensen.


Se også: Badmintonhallen.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 13. september 1952 og 31. august 1956 og 1. september 1960 og 30. august 1961 og 29. august 1967 og 13. december 1971 og 1988. - Nordvestnyt 16. oktober 1993.--SOC 1. sep 2013, 21:19 (CEST)