Maglebjerggård

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Maglebjerggård matr. 3, Skippinge, Vallekilde sogn, Odsherred, 54 tdr. land.

Heraf ager 49, mose 2, græsningsjord 2, have og gårdsplads 1.

Der holdes 14 køer og 6 stk. ungkvæg og kalve af rød dansk race, 4 heste og 2 plage. Sidste år solgtes ca. 50 fedesvin.

Ole Petersen, som overtog gården i 1894 er født i Vallekilde 13. januar 1871.

Maglebjerggård skulle have fået sit navn efter bakken lige sydøst for gården. På udskiftningstiden lå den i byen, men blev så flyttet ud til sin nuværende plads ca. 1 km nordvest for Skippinge.

Ole Petersen overtog gården efter sin mor, Ane Sofie Frederiksen, som havde købt den af sin søster, enken efter Clemen Jeppesen, som allerede døde 1873.

Gården er arvefæste under Baroniet Adelersborg (Dragsholm Hovedgård).

Hovedbygningen er opført dels af grundmur, dels af bindingsværk, og alle bygninger har stråtag. De to sidelænger er opført 1880 af grundmur, og mod vest ligger en støbt vognport og svinestald, alle med stråtag.

Kildehenvisning: Danske Gaarde bind 4, 1910-16.--SOC 27. aug 2011, 22:52 (CEST)