Hesselholm

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Hesselholm matr. 2a m.fl. af Brændt, Asmindrup sogn, Odsherred, 63 tdr. land.

Heraf ager 60, mose 1, skov 1, have og gårdsplads 1.

Der holdes 20 køer, 14 stk. ungkvæg og kalve og 1 tyr af rød dansk race, 5 heste, 4 plage og føl og 2 får. Sidste år solgtes ca. 90 fedsvin.

Niels Kr. Nielsen, som overtog gården i 1913, er født i Åbybro, Bursted sogn, 27. maj 1876, og blev gift med Karoline Petersen, der er født 20. oktober 1873 på ejendommen.

Hesselholm overtog Niels Kr. Nielsen efter sin svigerfar, P. Kjeld Petersen, som i 1868 havde købt den af Søren Andersens enke.

Gården er opført af grundmur med stråtag, og de tre avlsbygninger er også med stråtag. Mod nordøst ligger en stråtækket grundmuret svinestald. Der er Petroleumsmotor til de faste maskiners drift.

Bygningerne er opført af Niels Kr. Nielsen og hans svigerfar med undtagelse af midterdelen af den nordlige længe, som er opført af S. Andersens enke i 1864.

Der har stået en del hesseltræer på en holm, der i sin tid lå sydøst for gården.

I ægteskabet er yderligere 2 døtre, som er gift med henholdsvis lærer Helbo i Sønderjylland, og købmand Henry Jensen, Holbæk.

Efter ar have afstået gården til sønnen (se nedenfor), fik de en villa i Kildehusene.

+

1930 kom sønnen, Kjeld Aaby Nielsen, hjem fra Amerika og forpagtede gården efter forældrene.

Han er født på gården 24. februar 1906.

Han er gift med Louise Nielsen født i Kløvested i Roskilde amt 24. oktober 1906.

Han var sognerådsformand 1962 til 1963, hvor han trak sig, og overlod formandsskabet til Rasmus Knudsen.

Gården er udflyttet fra Brændt 1790, og har været i slægtens eje siden 1868.

Stuehuset er opført 1881, kostalden 1875, hestestalden 1869 og laden, der er udvidet 1912, er opført 1872, hønsehuset 1905 og materialhuset 1945.

Besætningen er på 4 heste, 3 plage og 1 føl samt 22 malkekøer og 20 ungkreaturer, og endvidere 80 svin. Nielsen har en bæverfarm med 80 dyr.

Arealet er på 59½ tdr. land samt 1 tdr. land skov og 1 tdr. land mose. En del af jorden anvendes til avl af kløver og græsfrø. Der avles en del frugt.

Nielsen har været på Brøderup Højskole og ollerup Gymnastikhøjskole samt på Vejlby Landbrugsskole. Han er i bestyrelsen for Svenstrup Hestehave Brugsforening.


Kilde: Danske Gaarde bind 4, 1910-16. - Holbæk amt udg. af Dansk Kulturhistorisk Forlag 1947. - Holbæk Amts Venstreblad 17. november 1960. - Odsherred Tidende 14. oktober 1948.--SOC 7. dec 2011, 13:51 (CET)