Hellegård

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Hellegård, Gundestrup, Grevinge sogn, Odsherred, matr. nr. 2a.

Gården ejes af Leo Brandholt Rasmussen født i Refnæs sogn 11. marts 1914.

Hans hustru, Inger Rasmussen er født i Skærbæk pr. Sejerslev 4. august 1916.

Han overtog gården 1944 efter at der var frasolgt 7 tdr. land så arealet nu er på 34 tdr. land. 3 tdr. land dyrkes med kløverfrø.

Besætningen udgør 3 belgiske heste, 10 malkekøer og 12 stk. ungkreaturer samt 11 svin.

Bygningerne er opført 1850.

Leo Rasmussen var på Frederiksborg Højskole 1938-39.


Gårdens historie:

Denne gård er rimeligvis flyttet ud samtidig med matr. nr. 1, Nordgård, Gundestrup.

Nordøst for gården kaldes bakken for Bjergeås, syd for er Hyldeås, og syd for Plejerupvejen er Lermose ås.


Navnene på de mænd, der har boet her siden 1682, er

1. Jakob Jokumsen, indtil 1685.

2. Niels Larsen til 1697.

3. Peder Nielsen Odbo til 1701.

4. Ole Jensen til 1707.

5. Mads Svendsen, død 1759. Enken blev gift med

6. Jens Nielsen, død 1783. Enken blev gift med

7. Lars Nielsen, født 1759, død 1807.

8. Jens Larsen, født 1793, død 1824. Brodeeren

9. Lars Larsen, død 1849. Datteren blev gift med

10. Peder Sørensen, født 1825. Sønnen

11. Peder Pedersen, født 1860, død 1944, var formand for sognerådet fra 1892 til 1895. Sønnen

12. Valdemar Petersen, født 1890, død 1945, solgte gården 1930 til

13. Johannes Jensen, død ca. 1940.

Derefter handeledes den ofte.

14. Johannes Andersen.

15. Anker Pedersen.

16. Anders Jørgensen.

17. Leo Rasmussen solgte 1948 til

18. Niels Nielsen, født 1901. Han var elev på Ryslinge Højskole 1919. Hustruen, Betty, er fra Sjællands Odde.

19. 1962 var ejeren Jens Hansen, men ikke bosat her.

Svigersønnen, Asger Jensen, matr. nr. 6d, Herrestrup, forpagter gården og udlejer stuehus og fodermesterhus.

Stuehuset nedbrændt 1975. Efter genopbygning beboes det af ejeren Jens Hansen, som døde 1982.

20. 1983 var ejeren Karen Jensen født 1926.

21. 1990 var ejeren Asger Jensen.


Kilde: Holbæk amt udg. af Dansk Kulturhistorisk Forlag 1947.--SOC 13. dec 2011, 19:36 (CET) - Kilde: Grevinge Sogn, III bog, samlet af Anders Andersen.--SOC 26. jan 2012, 15:12 (CET) - Kildehenvisning: Huse, Gårde og Godtfolk i Grevinge sogn af Gustav Jensen.--SOC 1. mar 2012, 00:05 (CET)