Hans Valdemar Nilausen

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Hans Valdemar Nilausen, klitfoged, Rørvig.
Rørviggruppen fotograferet på Grundtvigsskolen 5. maj 1945.
Til venstre biavler Anker Larsen, Rørvig.
Siddende på vognladet til venstre fisker Oluf Jensen, Rørvig, bagersvend Svend Laurits Nielsen, Rørvig, delingsfører og landmand Erik Bøje Jørgensen, Nakke.
Stående i lys skjorte bankassistent Olaf Elner Andersen, Rørvig, siddende Jens Nielsen med uniformskasket fra Rørvigfærgen, klitfoged Hans Valdemar Nilausen, Nakke Kirkevej og landbrugsmedhjælper Jens Poul Jensen, Nakke, senere Møllebakken, Rørvig.
Stående i mørk uniform gruppeleder, sergent og bestyrer Erik Henningsen, Rørvig, tilskuere ekspedient Børge Larsen, Rørvig, og butiksmedhjælper Leif Olsen til højre.
Stående på vognladet til venstre landmand Svend Ove Andersen, Møllegården, Rørvig, hjemvendt navigatørelev Ejvind Lønholdt Nielsen, København, Erik Johansen, Nakke?, og minkfarmer og fhv. købmand Vilhelm Nielsen, Rørvig, til højre Olaf Elner Andersen står med en Engelsk Enfield riffel, og Erik Henningsen med et dansk gevær 89, mens resten af gruppen har forskellige militærvåben.
Billedet er en del af et fotoalbum om befrielsen, der er samlet og kommenteret af sagfører Henry Gideon, der var leder af den lokale modstandsbevægelse.
Annie Brydegaard Danielsen, Holbæk, 2017.

Han er født 27. februar 1902 i Ejby sogn på Næstvedregnen, som søn af arbejdsmand Hans peter Nilausen og hustru Karen Marie jensen..

Som ung blev han uddannet ved skovvæsenet.

Han blev gift med Ester Ingeborg Marie Nauta, datter af købmand Vilhelm Nauta, Kildehusene, Nykøbing Sjælland.

Efter at have ved forskellige steder i Jylland, kom han til Odsherred som skovfogedaspirant.

1930 den 1. juli udnævnes han til Klitfoged i Rørvig efter Julius Larsen, klitfoged, der havde bestridt posten i 22 år.

H. V. Nilausen var på posten i 34 år.

Han var formand for Rørvig Jagtforening.

1944 til 1948 var han kredsrepræsentant for Dansk Jagtforening.

Han blev kendt for sit store fasan- og kalkunstutteri.

Han var medlem af Rørvig menighedsråd.

1955 blev han formand for Odsherreds Bloddonerkorps.

Han var sogneværnleder for Cevilforsvarskorpset.

I ægteskabet er en datter, der bor i København.

Sønnen Mogens Nilausen døde kun 12 år gammel ved et ulykkestilfælde 3. oktober 1948.

H. V. Nilausen døde den 24. august 1964.

Hustruen flyttede derefter til Isefjordsvej i Nykøbing Sjælland.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 25. juni 1955 og 25. oktober 1964. - Boel Nauta, Fårevejle 2018. - Odsherred Tidende 14. oktober 1948.--SOC 26. aug 2014, 10:00 (CEST)