Hans Chr. Olsen

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Hans Chr. Olsen, gårdejer, Vig, Odsherred.

Han er født 4. juni 1875 i Marke.

Han kom som 20-årig til Vig for at bestyre en gård.

Han blev gift med Anna, der er født 1874, og overtog ved giftemålet hustruens fødegård, som han drev frem til et mønsterbrug.

Vig bys første vandværk blev etableret på ejendommen, og det blev drevet af en vindmølle, som Hans Chr. Olsen passede mønsterværdigt.

Han var i bestyrelsen for Vig Brugsforening.

1947 overtog svigerdatteren og sønnen, Johs. Olsen, ejendommen.

Anna Olsen døde 5. marts 1949.

I ægteskabet er 7 andre børn, hvoraf 2 sønner har en gård i Glostrup, og en datter er gift med værten i Stenstrup Forsamlingshus, mens 3 døtre bor i København. Endvidere har der været 2 sønner, som døde.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 7. marts 1949 og 8. august 1960. - Odsherred Tidende 31. maj 1945.--SOC 28. jul 2015, 15:30 (CEST)