Højby Idrætsforening

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Højby Boldklubs pokalvindende hold i 1915
Højby Idrætsforening - Højby Boldklub, Odsherred.

Stiftet 4. eller 5. august 1905. Den nøjagtige dato kendes ikke, da den første forhandlingsprotokol ikke eksisterer, men den 4. eller 5. august må være stiftelsesdagen.

Den første formand var gymnasten og folkedanseren, landpostbud Laur. Petersen.

Landpostbud Laurits Petersen var også foreningens stifter, men det er desværre kun begrænsede oplysninger, man kan stille til rådighed, da der ikke findes tilgængelige arkiver.

Straks efter starten af den gamle Højby Boldklub tog man imidlertid fat på det sportslige arbejde på de lejede fodboldbaner, og det var meget stærke hold Højby mønstrede fra starten og op gennem årene. I 1915 kunne man således hjemføre den første vandrepokal til klubben, og det var følgende mandskab, der vandt trofæet: Alfr. Hansen, Jacob Echberg, Axel Madsen, Viggo Larsen, Peter Sørensen, Laur. Hansen, Niels Jacobsen, Ejner Larsen, Rudolf Nielsen, Henning Jensen og Mads Madsen. Flere af disse spillere havde været med fra starten og kom også til at præge holdene helt op til 1920. Og det kan roligt fastslås, at spillerne fra Højby var frygtede og respekterede i alle de omkringliggende større landsbyer og købstæder.

Den gode fodboldstandard holdt sig i mange år, og da man omkring ca. 1933 nåede mellemrækken, fik man et naturligt billede af det daværende Højbyholds styrke. Holdopstillingen var følgende: Asbj. Christensen, Ingemann Jensen, Villy Carlsen, Peter Christiansen, Hans Jensen, Sv. Iversen, Dalby Christensen, Tobias Carlsen, Henry Andreasen, Erling Jensen og Jens Madsen. Af disse spillere kunne man med god grund fremhæve flere for deres gode spillestandards skyld, men vi vil indskrænke os til at nævne følgende: Erling Jensen, Peter Christiansen og Hans Jensen.

Højby Idrætsforening, som den senere kom til at hedde, holdt sig i mellemrækken i ca. 15 år op til efteråret 1948. Alene dette var en 1. klasses præstation af den stærkt spillende landsbyklub, og muliggjordes da også kun ved et stærkt sammenhold indenfor såvel foreningens ledere som spillere.

1933 købte man 3 tdr. land jord for 3.300,00 kr. til sportsplads, og klubhuset blev bygget nogle år senere ned støtte fra interesserede borgere.

Som den første formand er nævnt landpostbud Laur. Petersen.

1928-29 gårdejer Hans Jensen.

1929-32 mekaniker Dalby Christensen. der blev udnævnt til æresmedlem 1955.

1932-37 mejeribestyrer Anders Christian Møller.
Højby Idrætsforenings bestyrelse 1956.
Forrest fra venstre ses: Bagermester Thorkild Madsen, mælkemand Christoffer Christoffersen, og skrædder Jens Madsen.
Bagerst fra venstre ses: Frisør Leif Hansen, kommis Hans Madsen, cykelsmed Willy Jensen, og smedesvend Harry Krath.

1937-39 trikotagehandler Johs. Nicolajsen.

1939-41 malermester Johannes Danielsen.

1941-51 mekaniker Dalby Christensen igen, der 1955 blev udnævnt til æresmedlem.

1951 valgtes bagermester Thorkild Madsen, og han har siden gået stærkt ind for denne opgave og rygtet den på bedste måde.

Da HIF i 1948 rykkede ned fra mellemrækken havnede den på sidstepladsen i kredsen med 7 points og måtte ned i A-rækken, hvor foreningen siden har spillet. Baneforholdene er ganske udmærkede i Højby, idet man disponerer over sit eget baneanlæg, og der er også et lille klubhus.

1954 var Thorkild Madsen stadig formand, og de andre medlemmer af bestyrelsen var: Kr. Kristoffersen, Villy Jensen, Leif Hansen, Hans Madsen, Jens Madsen og Harry Krath. Fem hold tilmeldt SBU.

1970 var formanden J. Å. Olesen, Højby.

1972 den 13. december var der indkaldt til generalforsamling i Højbyhallen, men ikke en eneste ville stille op til bestyrelsen i stedet for dem, som trak sig ud, så der blev indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 4. januar 1973.

Indtil 1977 var formanden Kenneth Fruegaard, der stoppede da han fraflyttede byen.

1977 var i stedet Erik Jensen formand.

1983 lørdag den 5. februar var der indvielse af det nye klubhus, som man har fået af Sjællandske Bank.

Man overtog et hus på 56 kvm, og det står foreningen imellem 40 og 45.000,00 kr., og heraf er flytningen af huset på 25.000,00 kr., og når huset ikke har kostet foreningen mere, skyldes det medlemmernes store arbejde, ligesom Trundholm kommune har ydet bidrag til elektricitet og kloakering.


Se også: Højby Idrætsforening 1915.

Se også: Højby Idrætsforening 1955.


Kilde: Sjællandsk Fodbold gennem Tiderne, red. af Axel Alstrup. Østergaards Forlag, 1954. - Holbæk Amts Venstreblad 2. august 1955 og 21. juli 1970 og 14. december 1972 og 28. oktober 1977 og 22. januar 1983.