Højby Hovedgade 54

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Højby Hovedgade 54, matr. nr. 42, Højby by, Odsherred.

Grundmuret forhus over kælder og med teglhængt heltag med udhæng i gavle og langsider.

Langs strædet til kirken, tre sammenbyggede sidelænger af to, femten og tre fag bygninger opført i grundmur i 1½ etage med lavt rejst sadeltag, beklædt med pap og bølgeeternit.

Forhus indrettet med en beboelse med udnyttet tagetage og slagterbutik i stueetagens østre ende.

Sidelængerne er indrettet til stald, slagteri, kølehus og vistnok røgeri.

Forhuset er opført 1920, og tilbygget i de 1920-erne opførte sidehuse.

På grunden lå tidligere et elleve fag langt bindingsværkshus, indrettet med to boliger. De syv fag sandsynligvis svarende til boligen der var nyopført 1865, mens de fire østlige fag på dette vtidspunkt var gamle. Grunden svarer til Degnegårdens tofte øst for gården, og gadehusene på denne grund har frem til Degnegården nedlægges i begyndelsen af 1800-tallet, hørt under denne.

Forhuset står i blank mur af røde sten over støbt sokkel. Originale vinduer og døre. Tagets udhæng er i langsiderne båret af udkragede spærrender. I tagets rygning er en blankmuret skorstenspibe.

Sidelængerne står hvidpudset over støbte sokler. I taget to skurede og kalkede skorstenspiber.


(Var denne ejendom ejet af slagtermester Sv. Aage Rasmussen?)


Kilde: Højby by og jorder udgivet af Trundholm kommune og Planstyrelsen 1987.--SOC 19. maj 2012, 10:19 (CEST)