Granhus

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Granhus er en af de oprindelige bygninger fra det gamle sindssygehospital (Amtshospitalet), som blev opført i årene 1913 - 1915.

Granhus har helt frem til 1980 været behandlingsafdeling (ofte nærmest et hjem) for langtidsindlagte mandlige patienter (tidl. kaldt kroniske ptt.) som oftest var i 50+ alderen , og nogle vil have fundet endelig hvile på vores kirkegård.

Huset bestod af to afdelinger - stuen og 1.sal - hver med ca. 20 patienter, som opholdt sig i store sovestuer med hver op til 10 patienter, og med kun et enkelt spise/opholdsrum.

Patienterne led af alskens psykiske sygdomme, som ofte var gradvist tiltaget i livets løb - ofte med gentagne hospitalsindlæggelser, så dagligdagens beboere i Granhus var en broget gruppe, hvor behandlingsmulighederne i tidligere tid tilmed var begrænsede. Alligevel - og måske netop derfor - levede Granhus et stille liv med alle senge belagt frem til l980 - i det øvrige mangesidige behandlingsmiljø, som kendetegnede hospitalet - især efter 1950, hvor de nye psykofarmaca kom frem i en lind strøm så patienternes dagligdag ind-rettedes efter helbredstilstanden med afvekslende beskæftigelse, hvile- og spisetider.

Fra 1976 havde amtet helt overtaget det gamle hospital, som nu hed Amtshospitalet, og en god del af den ældre patientgruppe blev efterhånden henvist til de amtskommunale og de primærkommunale plejehjem, således at hospitalsindlæggelser primært blev rettet mod egentlige behandlingsopgaver. Det medførte, at hospitalet nu kunne modernisere husene med overvejende enestuer og indrette sig på nye behandlingsopgaver i samklang med nyeste behandlingsmuligheder - og den udvikling ramte også Granhus radikalt.

I løbet af l981 blev Granhus totalrenoveret så nærmest kun ydermurene stod tilbage og indrettet til ungdomspsykiatrisk afdeling, som var en helt ny opgave for hospitalet. - afdelingen åbnede officielt januar 1982. Klientellet var unge af begge køn i 15-25-årsalderen med psykiske sygdomme af forskellig art - ofte tilsat misbrugsproblemer, som var oppe i tiden.

Huset blev indrettet med overvejende eneværelser, 8 på 1. og 2. sal, og med faciliteter til yderligere 8 dagpatienter, disse kom fra oplandet. Renoveringen kostede dengang 7 mill. kr. - I stueetagen var spisesal og alrum, hobbyrum, skolestue og musikrum, samt diverse sanitære indretninger. Der var omkring 25 medarbejdere med relevant faglig uddannelse.

I 1990’erne blev hele afdelingen flyttet til Holbæk, som var geografisk bedre placeret for opgaverne , og indtil i dag har Granhus en overgang fungeret som hospitalets ergoterapi, og i øvrigt huset forskellige administrative opgaver som: Socialpsykiatri-Odsherred, IT-afdeling og nu GRANHØJEN som har købt bygningen til administrationsbygning for det Private Psykiatrihospital de etablerer på området.

Kildehenvisning: Sven Erik Olsen, tidl. Socialrådgiver ved hospitalet. Det Psykiatriske Museums hjemmeside: http://www.sns-museum.dk--SOC 25. sep 2011, 15:45 (CEST)