Frenderup skole

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Frenderup skole opført 1872.

Frenderup skole, Plejerupvej 24, matr. nr. 2k., Frenderup, Odsherred.

Frenderup skole pladsering var allerede udpeget 1805, og var stærkt på tale i 1840erne.

Men først 1871 blev beslutningen af den 3. skole vedtaget, og 1872 var skolen opført.

Den første lærer, der blev kaldet til Frenderup skole var Niels Peter Ferdinand Petersen (Ferd. Petersen-Blidstrup).

1888-1925: Hans Kristian Sørensen, født i Hågerup på Fyn 1859, dimitteret fra Skårup Seminarium 1884. 1886 blev han 2. lærer i Mørke skole. Førstelærer i Frenderup skole fra 27. marts 1888 til 1. april 1925. Han var formand for sognerådet fra 1907 til 1913. Han tog sin afsked 1925.

Dagny Nielsen, ansat fra 1. november 1918 til 1923.

1925-1934:Svend Ravnemose Engberg, født 1891, dimitteret fra Ribe Seminarium 1915, var lærer i Blæseborg, da han 1925 blev kaldet til lærer i Frenderup. På grund af en sygdom i halsen tog han sin afsked 1934. Død 1952.

Eli Marie Bertelsen, forskolelærerinde, (aspirant) fra 1932, tog sin afsked 1938.

1934-1946: Børge Lynggård Madsen er født 1907. Han tog studentereksamen fra Stenhus og dimitteredes 1928. Han blev 1946 kaldet til 1. lærer i Hillerød.

På et tidspunkt ansattes Inga Nielsen, der var gift med husmand Frede Nielsen, Herrestrup.
Frenderup skole på udflugt 1910 til København.
I baggrunden nr. 3. fra venstre: Førstelærer Hans Chr. Sørensen (med stråhat).
Billedet er taget ved Trinitatis Kirke / Rundetårn. Det er Trinitatis Kirke, som kan skimtes i baggrunden.
Fotograf: Theodor Buchhave, Nørrebrogade 27, Kbhvn.

1946-1950: Førstelærer Adser Erik Høy, født 1910, dimitteredes fra Blågårds Seminarium 1932. Fra 1940 til 1946 var han lærer ved Udby skole og før den tid haft lærerstillinger i Vejle og Aalborg. Han var meddeler for Holbæk Amts Venstreblad. 1950 den 22. april blev han kaldet til overlærer ved Mørkøv skole.

Indtil 1. april 1948 Olga Rasmussen, der blev forflyttet til Horsens.

1949 den 1. november ansattes frk. Aase Daumann Jensen, Korsør, som lærerinde. Hun er datter af repræsentant A. Jensen, Holbæk. Hun er dimitteret fra Haslev Gymnasium 1947 og har siden virket ved Korsør skolevæsen.


1950-++++: Ejnar Erenbjerg er født på Fyn 1899. Han dimitteredes fra Odense Seminarium 1925, og var lærer i Freltofte på Fyn til 1950. Hustruen. Helga, er lærerdatter fra Freltofte skole.

1950 den 3. juni blev lærerinde frk. Aase Daumann Jensen, datter af repræsentant A. Jensen, Holbæk, gift i Holbæk kirke med førstelærer Taning Moesgaard Jensen, søn af gårdejer Frederik Jensen Moesgaard, Bjergby.

Til skolen hører et jordtilliggende på 3,2 ha.

Frenderup Forskole er bygget 1893 på samme grund som Frenderup skole.


Se også: Frenderup skole 1920.

Se også: Frenderup skole 1943.

Frenderup skole 1933.
Kort sendt fra malermester Poul Sørensen, Egebjergvej 22, Frenderup, med konfirmationsgave til elever fra skolen.
Attesteret til lærer Svend Engberg.


Kilde: Grevinge Sogn, III bog, samlet af Anders Andersen. - Huse, Gårde og Godtfolk i Grevinge sogn af Gustav Jensen. - Holbæk Amts Venstreblad 4. og 5. oktober 1949 og 12. juli 1950 og 30. maj 1950 og 22. april 1950. - Odsherred Tidende 3. april 1948.--SOC 15. mar 2012, 00:07 (CET)