Frederik Carl Sjelborg

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Frederik Carl Sjelborg var præst ved Fårevejle kirke fra 1918 til 1937.

Han er født 24. august 1897 i Hørve.

Hans hustru døde 1934.

Han bosatte sig i Thyborøn Allé i Vanløse.

Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 20. august 1952 og 24. august 1957.--SOC 6. apr 2016, 00:26 (CEST)

+

Frederik Carl Sjelborg er omtalt i Holbæk Amts Venstreblad den 24. august 1932 i anledning af hans fødselsdag.

Paa Fredag d. 26. ds. fylder Pastor Sjelborg, Faarevejle, 60 Aar.
Frederik Carl Sjelborg ca. 1925.

Fødselsdagsbarnet, der er født i Hørve Sogn paa GL Dragsmøllegaard, har taget Studentereksamen fra Borgerdydsskolen paa Østerbro og efter at have læst til teologisk Embedseksamen, fik han kort Tid derefter sin første præstelige Ansættelse som Kapellan i Damsholte paa Møen, hvor han virkede et Par Aar.

Efter forskellig præstelig Virksomhed flere Steder, bl. a. Nyborg og Vejle, blev Pastor Sjelborg i 1908 udnævnt til Sognepræst i Støvring og Mellerup med Støvringgaard Klosterkirke som Anneks. Da Faarevejle Sognekald ved Pastor Dyekjærs Død i 1917 blev ledigt, var Hr. Sjelborg blandt de mange Ansøgere og blev den Udvalgte, der tiltraadte Embedet i Foraaret 1918.

Pastor Sjelborg er en udpræget Hjemmets Mand, der gennem de 14 Aar, han har virket i Faarevejle, har vundet sig Venner ved sin retlinede og stille Færd, enten det saa gælder hans Virke ved Sygebesøg eller ved Ordets Forkyndelse i Kirken. --ses 24. sep 2012, 15:47 (CEST)