Forside

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Ugens artikel: Enkesædet i Skaverup

Enkesædet, Skaverupvej 16, Skaverup by, Nr. Asmindrup, Asmindrup sogn, Odsherred, matr. nr. 3a m.fl.

Enkesædet i Skaverup 1915.
Billedet er en kopi af et postkort, hvorpå man ser ejerne af gården.
Yderst til venstre ses gårdejer Jensen og hans hustru Signe Jensen.
Deres søn Laurits Jensen blev født på gården den 10.5.1894, og som overtog den i 1924. Måske er det ham, der holder hestene?
Der er heller ingen oplysninger om de to personer yderst til højre.
Fotograf: Ukendt.

Gården ejedes af gårdejer Jens Jensen.

+

Derefter ejes den af sønnen Laurits Jensen, der er født på gården 10. maj 1894, og overtog den 1924.

Laurits Jensen var på Roskilde Højskole 1911, og på Dalum Landbrugsskole 1914.

Laurits Jensen var ugift.

Han solgte gården til Gunnar Henriksen.

1954 den 15. januar købte Laurits Jensen en villa på Grundtvigsvej 6 af gårdejer Knud Christensen.

+

Gården er opført af staten 1834. Stuehuset er ombygget 1913 og opført af røde mursten. Laden er nybygget 1909, og svinehus er opført 1898 og 1911.

Arealet er på 30 tdr. land. der er plantet en del frugttræer 1932.

Besætningen er på 3 belgiske heste, 21 kreaturer af R.d.M. samt 12 svin.

Der er malkeanlæg, petroleums- og benzinmotor og eget vandværk.

Den er opbygget i 1847 af svære munkesten.


+


Under overskriften: "Hvem var enken på Enkesædet" bragte Holbæk Amts Venstreblad 9.-2.-1976 følgende artikel:

1963 solgte en Gunnar Henriksen gården til generalkonsul Valdemar Frantzen, som da var i Cambodia.

1963 blev jorden forpagtet ud til gårdejer Erik Nielsen, Sjælsøgård.

Valdemar Frantzen videresolgte den 1970 den 19. august til cand. pharm Jens Vestergård Jensen, Phnom Penh, Cambodia, som i flere år var tilknyttet et Ø. K. firma i Bankok i Thailand, og som kun var hjemme på to-måneders ferier hvert andet år.

Valdemar Frantzen havde dog stadig interesser i ejendommen, hvis areal på 30 tdr. land var bortforpagtet til gårdejer Erik Nielsen, Sjælsøgård.

Jens Vestergård Jensen var søn af vicedirektør i Grøndlandske Handel, Magnus Jensen, som døde 1973. Han og hans hustru boede meget på gården mens han levede. Fru Maren Jensen kom der stadig meget, og holdt tilsyn med den gennemrestaurerede og moderniserede ejendom, der blev bibeholdt i den klassiske stil som stråtægt trelænget bondegård fra forrige århunderede.

+

Men så kommer spørgsmålet om navnet "Enkesædet"?.

Her fortalte først fru Maren Jensen, at hun havde fået at vide, at gården var den første skovriddergård i Odsherred, men da den var for lille, blev den gjort til enkesæde for en skovridderenke, efter at den større skovriddergård, Mantzhøj, var bygget i samme stil af samme arkitekt.

Det sidste kunne skovridder Ravn Mortensen straks ramme en forsvarlig pæl igennem.

Mantzhøj er bygget i 1830, og har afløst to tidligere skovriddergårde i Ulkerup skov. Enkesædet har ihvertfald aldrig hørt under skovvæsenet.

Nogen har fortalt, at det har relation til præste- eller provsteembedet fra egnen.

Den 86-årige tidligere kommunekasserer Laur. Olsen, Skaverup, der nu bor på Ellingebjerg Plejehjem, og som har interesseret sig meget for Asmindrup sogns historie, siger at en ældre kone engang har fortalt ham, at hendes mor var pige på Mantzhøj hos skovridder Wendeldorf, der var skovridder 1857-59, og hvis datter blev gift med en senere skovfoged Ulrik, der var konstitueret et år på Mantshøj efter svigerfaderens død.

Wendorf, der havde 9 børn, byggede bl.a. Brådegård og den nuværende Vategården.

Det er derfor ikke usandsynligt, at han også har bygget Enkesædet som en mindre model af Mantzhøj, hvis opførelse 1829-30 han forestod.

Om det så har været til bolig for hans egen enke, eller en datter, er rent gætteri.

Venstrebladets artikel slutter med en opfordring: Kan nogen af vores læsere hjælpe?

Såvidt vides er der ikke kommet noget nyt frem siden denne artikel, og skulle nogen vid noget, er lokalarkivet meget interesseret.

+

1980 den 1. januar overtog Statsskovvæsenet bygningerne med de tilhørende 35 tdr. land, så de nu hører ind under Odsherred Skovdistrikt.


Kilde: Holbæk amt udg. af Dansk Kulturhistorisk Forlag 1947. - Holbæk Amts Venstreblad 7. maj og 16. december 1954 og 19. august 1970. - --SOC 7. dec 2011, 14:57 (CET) - Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 9.-2.-1976 og 9. januar 1980

Søg på Odswiki

Antallet af indholdssider på vores lokalhistoriske leksikon, Odsherred Wiki, er nu over 10.000 sider. Der er altså efterhånden gode muligheder for at finde svaret på lige dit spørgsmål om Odsherred her.

Du kan finde artikler på Odsherred Wiki ved at benytte søgefeltet til venstre eller ved at benytte en eller flere af de mere systematiske indgange nedenfor. Få adgang til flere søgemuligheder her.

Odsherred Wiki fra A til Å

A B C D E F G H I JK L M N O P Q R S T U V W 'X Y Z ÆØÅ

Alle Artikler fra A til Å

Andre søgemåder i Odsherred Wiki

Søg på kategori / emne

Se de 10 mest læste artikler

Se seneste 10 artikler

Bliv Wiki-Skribent !

Idéen med OdsWiki, er at gøre det muligt for mange mennesker at dele deres viden om forskellige områder med mange andre. Odsherred Wiki bliver først rigtig god, hvis alle med viden om dele af Odsherreds historie deler den viden med andre her på siden. Vær med til at bidrage ved at blive skribent.

Det bedste ville være, at alle bare kunne gå i gang med at skrive her og nu. Men desværre har også spammere opdaget vores side.

Vi bliver derfor desværre nødt til at bede jer oprette jer som brugere, før I kan gå i gang. I kan blive opretttet som brugere ved at sende en mail til sidens administrator Kim Mariegaard, kma@odsherred.dk.

OdsWiki er beregnet til faktuelle artikler om lokalhistoriske emner. Teksten er altså det primære - mens de uploadede foto's m.m. kun skal illustrere artiklernes tekstindhold. Brug ikke Wiki'en til visning af billeder - til det formål har vi billedgalleriet, billeder.bibod.dk.