Egebjerg Gamle Skole

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Egebjerg Gamle Skole omkring 1903-1905. - Fotoet er af Egebjerg gamle skole relativt kort efter bygningen/ibrugtagningen af skolen i 1903. Dette ud fra, at der er meget lidt, og meget ny beplantning omkring skolen på fotoet. - Fotogaf: Søren Bay, Asnæs.
Egebjerg Gamle Skole, Glostrupvej 13, Egebjerg sogn, Odsherred.


+


Skolelærere:

I Egebjerg Sogneråds protokol 1915-16, kan man læse: Til det ledige lærerembede i Egebjerg var der indkommet 4 ansøgninger. Lærer Sigurd Laursen, Orridslev pr. Hovedgaard st. indstilledes som nr. 1.

Biskoppen over Sjællands Stift har under 27. september tilskrevet sognerådet således: »At jeg under dags dato har beskikket hidtilværende skolelærer for Orridslev skoledistrikt, seminarist Karl Andreas Sigurd Laursen til førstelærer ved Egebjerg Skole i Egebjerg Pastorat under Odsherred fra d. 1. n. m. 1916 at regne.«

Det meddeles herved sognerådet under henvisning til samme skrivelse af 23. d. m. idet tilføjes, at det er tilkendegivet den pågældende at han i medfør af § 4 i Kirke-og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 15 af 24. jan. 1902, vil have at tiltræde embedet inden den 14. s. m.

1982 indviedes i skolen det nye "Egebjærg Kursuscenter".

Se også: Egebjerg Skole.


Kilde: Lokalarkivet 2012. - Trundholm Lokalhistorisk Forenings blad nr. 4, 2006.--SOC 30. jul 2012, 18:57 (CEST)