Bjergesø

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Bjergsø, Vallekilde sogn, Odsherred.

Blev i daglig tale kaldt "Bjergsøe".

Her er mange oldtidsminder.

Før udskiftningen lå her 12 gårde og 11 huse med jord, og 1 hus uden jord.

1832 lå her i byen 16 bøndergårde, her 2 under Adelersborg (Dragsholm Hovedgård), 19 huse med jord og 4 huse uden jord.

Vallekilde Skole med have og 4 tdr. land jord, de befalede indretninger og ca. 60 skolebørn.

Byen har en høj beliggenhed, og til dens nordre side nåede det vand, som havde navn af søen, og man må formode byens navn kom heraf.

Bjergesø Skole er opført 1890.

+

Til Bjergesø er bevaret mindet om forskellige skikke fra hoveriets tid:

Når folkene fra Bjergesø havde været på arbejde med tørveskær i Dragshom mose, holdt de således "tørvegilde" hjemme på gårdene.

På samme måde holdes "slågilde", når man havde været til hoveri for at slå græs. Hertil mødte to mand fra hver gård for at slå, og en pige til at strø græsset. Man kunne lige blive færdig med dette på en dag, og om aftenen afholdtes "slågilde" i en af gårdene med dans i øverstestuen, skåret mad, øl og brændevin. Hver karl gav et par "mark" til gildet.

+

Stednavneudvalget blev nedsat 1910, og siden kom der systematik i forskrivningen, og her er hvad udvalget gennem tiden op til 1960 har fastslået:

Bjergesø: 1370 Byerghuse.


Bjergesø ca. 1914 - Bjergesø set fra syd. Bjergesøvej mellem Vallekilde og Bjergesø. - Ejendommen i midten med skorstenen er Bjergesø Andelsmejeri stiftet 1888. - Til venstre ses Femhøjgård, matr. nr. 7a, Bjergesø by, Vallekilde. Gården til venstre for mejeriet er Hasselhøjgård, matr. nr. 6a. Til højre for Bjergesøvej ses Kvisthøjgård, matr. nr. 5a. - Bjergesø Andelsmejeri. Bjergesøvej 5, matr. nr. 6b, Bjergesø by, Vallekilde. - Femhøjgård. Agervej 1, matr. nr. 7a. - Hasselhøjgård. Bjergesøvej 7, matr. nr. 6a. - Kvisthøjgård. Bjergesøvej 14, matr. nr. 5a. - Fotograf: Søren Bay, Asnæs.


Kilde: Odsherred, en topografisk beskrivelse af dr. J. H. Larsen 1832. - Odsherreds Tidende 7. oktober 1976. - Holbæk Amts Venstreblad 11. februar 1949.--SOC 7. maj 2012, 08:41 (CEST)