Asnæs Boghandel

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Asnæs Boghandel set fra Enghaven. Det er bygget 1897, og i stueetagen havde Crome og Goldschmidt udsalg. – Billedet er taget ved denne forretnings ophør i 1899. – I døren t.v. bag hestevognen ses Søren Bays far, Niels Hansen Risegaard (med lyst tæppe i favnen). - Fotograf: Søren Bay.

Asnæs Boghandel og tandlægeklinik, Asnæs by, Odsherred.

I 1899 købte Hans Peder Madsen - en broder til Brdr. Madsen, maskinfabrikken - ejendommen beliggende i Storegade 23, matr. nr. 46i, i Asnæs, hvor der i mange år derefter var boghandel, og tidligere har "Crome og Goldschmidt" haft en tøjforretning her indtil 1899.

Han indrettede lokalerne til bog- og papirhandel, som han drev sammen med sin kone, indtil de i 1929 solgte ejendom og forretning til Harald Henriksen, der moderniserede og udvidede forretningen.

1971 tirsdag den 27 juli har Harald Henriksen solgt boghandelen, som han har haft i 42 år.

Køberen er den 26-årige boghandler John Nilsson, der har afstået en forretning i København. Han har udvidet butiksarealet med 20 kvm.

Han er født i Ålborg, hvor han var i lære, og efter nogle år som rejsende, fik han boghandelen i København. Derudover har han erhvervet et nedlagt ismejeri på Strandlystvej, hvor han har antaget 2 damer, og holder åbent fra kl. 9 til 21 aften.

1980 den 2. marts valgtes John Nilsson til formand for Asnæs Handelstandsforening.

+

Da Hans Peder Madsen købte ejendommen i 1899 udlejede han samme år nogle værelser ud til fotograf Søren Bay, som havde meget trange forhold til sin landskendte fotografiske virksomhed.

I stueetagen blev der foruden boghandel indrettet en tandklinik "Asnæs Tandlæge", hvor en tandlæge fra Holbæk havde konsultation to gange om ugen.

I 1983 havde Asnæs Vandværk og Arbejdsformidlingen hjemme her.

Huset blev nedrevet 2004.


Kilde: Asnæs by`s historie udgivet af Dragsholm Lokalhistoriske Forening 1996. - Holbæk Amts Venstreblad 23. juli og 27. november 1971 og 3. marts 1980.--SOC 8. jan 2012, 12:19 (CET)