Asfaltfabrikken på Nykøbing havn

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Gaudalitfabrikken på Nykøbing havn 1967. Gaudalit bruges til asfaltfremstilling. – Fotograf: Ukendt.
Asfaltfabrikken på Nykøbing Sjælland havn var en Gaudalitfabrik, for det hollandske vejmaterialeselskab Gaudalit, som i en lang periode var en betydelig virksomhed med mange ansatte.

Opførelsen fandt sted 1927-28 i den bygning hvor fiskehandler Harry Sørensen fik sin forretning.

Fabrikken blev senere nedlagt, og i nogle år blev der drevet tømmerhandel fra bygningerne, og de omliggende arealer, ligesom anden virksomhed havde til huse her, før der blev fiskeforretning.

Den er startet af ingeniør Sletting.

Gaudalit var en emulsion man benyttede til asfaltfremstilling.

1945 den 8. november er montører i færd med at pakke maskinerne sammen.

Under krigen havde skibsmægler Ørsted oplag og oparbejdning her af generatorbrænde til biler.

Man havde håbet på fabrikken, der har ligget stille under det meste af krigen, skulle komme i gang igen, men det sker ikke.

Der er endnu ikke besluttet hvad der skal ske med bygningerne.

Direktøren var ingeniør Otto Zimmermann, der også var direktør for stenværkerne på Sjællands Odde.

Derefter lå fabrikken stille.

1952 er asfaltfirmaet startet igen af ingeniør Otto Zimmermann.

Sønnen Ralph Zimmermann, der er født 12. januar 1911 i Sverige, drev firmaet videre efter faderens død.

Ralph Zimmermann er født i Sverige fordi hans far på det tidspunkt byggede jernbaner i Sverige.

1955 udbrød der brand i toppen af det store blandetårn, som er hovedbestanddelen af asfaltfabrikken. Det brændte temmelig voldsomt, og brandvæsenet kom med to sprøjter, men det lykkedes at få ilden under kontrol med skumsprøjter. Så brændte et olierør af plastic imidlertid over, og solarolien sprøjtede ud og antændtes. Den brændende olie løb ned gennem tårnet, hvorfra der påny slog meterhøje flammer ud. Derefter måtte brandvæsenet alligevel lægge slanger ud, og have den ene motorsprøjte i gang, men også i anden omgang blev ilden slukket.

1961 den 17. april indgik direktør Ralph Zimmermann kontrakt med gårdejer Uno Jørgensen, Aunsøgård, om oprettelse af en grus- og stengrav på Helenehøj, under navnet "Aunsøgårds Asfalteringsanlæg".

1965 den 8. oktober udbrød en voldsom brand i fabrikationstårnet, hvorved hele øverste etage - 4. - blev ødelagt. Årsagen var muligvis et oliefyringsanlæg.

1965 den 14. oktober opstod der igen en brand, denne gang ved foden af bygningen, men den var af meget mindre omfang. Det var en gnist fra en svejseflamme under reparation af skaderne fra den første brand, at ilden opstod.

1966 har datterfabrikken "Avnsøgaard A/S" vokset sig stor.

Det var Ralph Zimmermann, der stod for etableringen af den nye omkørselsvej fra Vig, udenom Nykøbing Sjælland til Rørvig.

1966 den 19. marts stod et nyt moderne anlæg klart til brug.

1970 køber firmaet "Hotaco Vejmaterialer" firmaet af Ralph Zimmermann.

1972 besluttede Hotaco at flytte fabrikken til Gammelrandgård pr. Svebølle, hvor man i forvejen har grusgrav, knuseri og asfaltanlæg.

Beskæftigelsesmæssigt er det ikke det store problem, for der er kun et par arbejdere tilbage, og dem vil Hotaco tilbyde arbejde andre steder.

1974 den 17. juni har økonomiudvalget i Nykøbing-Rørvig kommune fulgt havneudvalgets indstilling om at købe Hotacos arealer for 35.000,00 kr., hvilket blev vedtaget på byrådsmødet den 27. juni 1974.

Otto Zimmermann lejede i sin tid arealerne for en 100-årig periode - dog med opsigelsesfrist på et år - hvilket er en halv snes år siden. Derefter solgte Zimmermann sine rettigheder til Hotaco i Holbæk.


Dynastiet:

Civilingeniør Otto Zimmermann 1878-1962 (84 år).

Gift med Carla Zimmermann 1877-1963 (86 år).

Sønnen Viggo Zimmermann 1909-31 (22 år).

Sønnen Ralph Zimmermann 12. januar 1911-++.


Kilde: Lokalarkivet 2012. - Odsherred Kysten 28. oktober 1976. - Holbæk Amts Venstreblad 11. november 1955 og 5. januar og 17. april 1961 og 21. september 1962 og 9. oktober og 15. oktober 1965 og 8. januar og 19. marts 1966 og 1. december 1972 og 18. juni og 27. juni 1974. - "Det stod i" Holbæk Amts Venstreblad 10. april 1970.--SOC 12. okt 2013, 15:46 (CEST)