Arp Lütchen Kop

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Kapellan ved Højby kirke, Arp Lütchen Kop er født på Ørum Hovedgård i Jylland hvor hans far var forpagter.

Han gik på Viborg og Århus skoler, kom derefter til København, hvor han blev can. teol. 1752. Året efter blev han præst ved fortet Christiansborg i den daværende danske koloni i Guinea.

Samme år giftede han sig, men hustruen døde 1761.

Efter at have været præst i Guinea i 6 år vendte han tilbage til København. 1762 blev han en kort tid feltpræst i Lübeck, hvor der må have været nogle danske soldater.

Han havde nogle problemer med stridigheder mellem ham og soldaterne, og også en faderskabsag, hvor han måtte betale en erstatning på 200 rdl., som var mange penge dengang.

Lütchen Kop bliver kapellan ved Højby kirke 16. oktober 1763.

Snart efter at Lütchen Kop var blevet kapellan blev han gift med Else Dorothea Schow, som var datter af sognepræst ved kirken Johan Henric Hansen Schow.

Ifølge alle optegnelser var det et ulykkeligt ægteskab, da Lütchen Kop ikke var så from og god alligevel. Han drikker og prygler sin frugtsommelige kone, tager til København og drikker og driver utugt.

Efter nogle retssager kommer sagen i Højesteret hvor det kundgøres: "Han bør have sit kald som personel kapellan i Højby, og sit præstelige embede forbrudt samt aflægge den kristelige habit, og må ej bruges til gejstelige forretninger".

15. marts 1773 bliver dommen forkyndt for ham, hvor han 1772 havde fået en gård i fæste, da den tidligere fæster, Søren Nielsen, måtte afstå den på grund af fattigdom. Men allerede 1773 må L¨tchen afstå den til landsoldat Jens Hansen "formedelst sygdom og armod".

Han havde fået kønssygdomme i en sådan grad, at en læge beordrede ham indlagt på hospital. Også hans hustru må han havde smittet, for hun blev også indlagt.

Hans hustru kommer vist tilbage til sin moder. Derefter kommer hun i generalinde v. Schindels hus. 1777 må hendes moder igen tage sig af hende, da hun er svagelig.

Lütchen Kop antages at være død i Skåne.


Kildehenvisning: Højby sogn for 200 år siden af Chr. Mikkelsen.--SOC 13. nov 2011, 13:06 (CET)