Arild Huitfeldt

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Arild Huitfeldt var født 11. september 1546 på Bergenshus i det det samlede rige ”Danmark-Norge”, hvor hans far var lensmand. – død 16. december 1609 på Herlufsholm – han var dansk historiker og Christian IVs rigskansler.

Han blev også lensmand, men det var i skånske len, men så i 1586 fik han under Frederik II sæde i Rigsrådet.

Men han var stadig lensmand, hvor han bl.a. ombyttede Tryggevælde len med Vordingborg og Lekkende, og året efter disse len med Dragsholm Slot i Odsherred, der også blev han sidste forlening.

Det var ikke længe han var lensmand her, kun fra 1597 til 1609, så det var ikke megen indflydelse han fik i Odsherred. Han døde ikke her, men på Herlufsholm, hvor han boede under spartanske forhold til sin død 1609.

Kildehenvisning:Diverse bøger, Lademans Leksikon, Gyldendals leksikon, Wikipedia, den frie encyklopædi og tidskrifter m.m. vedr. Odsherred --SOC 28. feb 2012, 16:37 (CET)