Algade 9

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Algade 9, matr. nr. 3f, Nykøbing Sjælland.
Algade 9 med forretningen "Taskepigen" 2012. - Foto: SOC.

Grunden har i perioden 1855 til 1919 været sammenlagt med matr. nr. 3e, Algade 7, men har både før og siden været matrikuleret selvstændigt. I praksis har sammenlægningen imidlertid allerede fungeret fra 1830erne, hvor den driftige brændevinsbrænder, Jens Jensen, køber Algade 9, og driver den sammen med sin egen, Algade 7.

Det er stort set i denne periode hvor Jens Jensen, og hans efterkommere driver ejendommen sammen, at både forhus og sidehus opføres.

Omkring år 1800 står det første hus på grunden, dog kun grundmuret til gaden, og i en etage.

I 1844 opføres det nuværende forhus, rimeligvis som en udvidelse af det tidligere, der også var på seks fag. Ombygningen forestås af Jens Jensen, der samtidig opfører Algade 7.

Det er et grundmuret forhus i to etager, seks fag langt og med heltag.

Indrettet med butik i nederste etage, og beboelse i øverste etage.
Algade 9 g.JPG

Langs østskel en række sidehuse med de fællestræk, at alle er grundmurede, skurede eller pudsede, og gulmalet over en sort markeret sokkel.


+


Herefter nævnt i rækkefølge fra forhuset af:

Første sidehus i to etager, to fag langt, og med aftrappet gesims mod tag, der er et opskalket heltag beklædt med bølgeeternit. Gode korspostvinduer med tværrammede inderrammer i murhuller med fladbuede stik. Opført i 1859.


Anden sidehus otte fag langt, to etager højt, med aftrappet gesims mod halvtag beklædt med pap. Gode trerammede, tværsprossede vinduer, to støbejernsvinduer, en tofløjet port og en revledør, alle i muråbninger med fladbuede stik. Indrettet til værtshus.


Tredie sidehus fire fag langt, en etage med halvtag beklædt med bølgeeternit. Indrettet til butik.


Fjerde sidehus udgøres af en vinkelbygning i en etage med heltag beklædt med bølgeeternit. Vinkelbygningen er en tilbygning til østlængen, der er opført i 1xxx som ladelænge. Bygningen er i dag indrettet med butik.


Femte sidehus er en lagerbygning i en etage med lavt rejst sadeltag beklædt med bølgeeternit.

+

Forhuset er opført i flensborgsten, og står med pudsede langsider over let fremkragede, pudsede og sortmalet sokler.

Gadesiden er hvidmalet, nederste del dog beklædt med træ, mod tag afsluttet med en profileret gesims med sparenkopled, sortmalet.

Gårdsiden er gulmalet og afsluttet mod tag af aftrappet gesims.

Husets fagdeling er intakt i gadesidens øverste etage, der er isat seks oprindelige korspostvinduer med opsprossede underrammer, mørkeblå malet, og i gadesidens nederste etage, der er isat nyere fag. I de øvrige etageflader er fagdelingen omsat relativt sent.

Taget er kraftigt opskalket, og beklædt med bølgeeternit. I rygningen en blankmuret skorsten, i tagets gadeside en zinkklædt tagkvist, og et tagvindue.


Bemærkninger:

1921 etablerede snedkermester Johan Adolf Nielsen 1921 sin snedkervirksomhed her, som blev overtaget af sønnen Arne Nielsen.

Købmand C. S. Jensen boede her mens han opførte magasinbygningen Vesterbro 1 i 1864.

1972 den 12. december er Arne Jensens Frisørsalon, Nykøbing Sjælland, lukket, da Arne Jensen har fået arbejde på Amtshospitalet.

2012 rummede ejendommen lædervareforretningen "Taskepigen".


Kilde: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne.--SOC 13. jul 2012, 21:13 (CEST)

Annonce i Holbæk Amts Venstreblad februar 1940