Algade 7

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Algade 7, matr. nr. 3e, Nykøbing Sjælland.

Annonce i Holbæk Amts Venstreblad 1921. --ses 1. sep 2013, 17:16 (CEST)
Brogaard Sko. Forretningen lå på Algade 7 i 1956
Algade 7 med Profil Optik 2012. - Foto: SOC.

Siden slutningen af 1700-tallet, og frem til midten af 1800-tallet, var der i nu nedrevne gårdlænger indrettet brændevinsbrænderi under Jens Jensen, der havde gården fra 1790-erne, og frem til 1855, hvor hans familie havde den frem til 1916. Jens Jensen ejede iøvrigt også Algade 9.

Denne virke er endnu fastholdt i "Brændergården", der hviler som en fælles betegnelse over det nærdliggende gårdareal.

Forhuset er opført i perioden mellem 1827 til 1844, muligvis i 1843-44, hvor der også er byggearbejder på Algade 3 og Algade 5. Bygningen opføres i grundmur, men forhøjes ved årtusindskiftet 1800-1900 med en etage mod gaden i overpudset bindingsværk.

13 fag langt forhus i to etager til gaden, en etage til gården over fem fag med kælder, og med skævt rejst sadeltag.

Sidelængen i vest har to etager, ca. 10 fag langt og med halvtag.

Forhus og sidelænge er begge indrettet med butik, værksted og lager i nederste etage, og beboelse i øverste etage.

Forhusets nederste etage er opført i flensborgsten, dog med gavle og originale skillevægge i bindingsværk. Murerne er pudsede, gårsiden med en senere rustik overflade, og gulmalede, begge langsider over en pudset kampestenssokkel, der er fremkraget og sortmalet. Gårdsiden er afsluttet med en aftrappet gesims.

Gadesidens oprindelige fagdeling er ikke genkendelig, på nær de tre østre fag med port og indgangsfag.

Gårdsidens fagdeling er derimod stort set intakt, dels med nyere vinduer og døre, men dog med fire hvidmalede oprindelige korspostvinduer med opsprossede underrammer bevaret.

I portrummet en oprindelig dør med bosserede fyldninger, portfløjene mangler derimod.

Gadesidens forhøjelse er pudset og crememalet, og afsluttet mod tag af aftrappet gesims af træ.

Etagen er opdelt ved seks fag rødmalede, torammede og opsprossede vinduer med glat pudset indramninger.

Kælderen er sat i kampesten med adgang fra gård ad en granitstenstrappe med et godt, men faldefærdigt skur over, der er opmuret i flensborgsten med paptag over skrålemme.

Taget er opskalket mod gården, og hængt med tegl på begge flader. Tre skorstene, heraf to ældre skurede, og en nyere i blank mur. I tagets gårdside fire zinkindklædte tagkviste med opsprossede, torammede vinduer.

Sidelængen er rustik pudset og gulmalet over sort markeret sokkel, og der er ingen gesims. I gårdsiden er isat torammede vinduer og rammedøre. Taget er papklædt, heraf to blankmurede skorstene.

1975 ejes ejendommen af tømrermester Ludvig Blad.


Bemærkninger:

1929 den 8. november startede bogtrykker Ejnar Oskar Johnsen bogtrykkeri i ejendommen her.

1929 den 1. februar flyttede Erik Christen Larsen (E. C. Larsen) en el-installationsforretning hertil, fra Dr. Margrethesvej 5, som han 1935 flyttede ned på Torvet, Algade 47a.

1955 den 22. februar åbnede Arthur Brogaard her Brogaard Sko, som lukkede 1981, og i stedet åbnede en fiskeforretning.

1958 boede her snedkermester Peter Bendixen. Han overtog sin fars forretning, Bendixens Begravelsesforretning, Algade 10.

1975 åbnede her marskendiserforretningen "Molevitten", men den lå her kun sommeren over, så flyttede indehaveren fra byen.

Indtil 1977 lå her Ivar Bendixens lampeforretning.

1977 den 1. december åbnede Lene Toft sin dametøjsforretning "Christel".

1979 lå her Bendixen EL, som i foråret 1979 flyttede til Marsvej 8.

1981 flyttede "Boutique Christel", der var åbnet 1977, til Algade 15, hvor Lene Toft ville åbne 1. november.

1981 flyttede i oktober blomsterforretningen "Bouquetten" ind, den kom fra , Algade 38, hvor den var startet i gården.

2012 rummer ejendommen brilleforretningen "Profil Optik".


Se også: Brændergården.


Kilde: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne. - Holbæk Amts Venstreblad 20. september 1979 og 21. juli 1981.--SOC 13. jul 2012, 15:31 (CEST)