Algade 66

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Algade 66, matr. nr. 58a, Nykøbing Sjælland.

Huset er opført efter en brand i 1837, antagelig af skomagermester Louis Mørch.

Huset beskrives ikke i 1837 da brandtaxationen for dette år ikke er bevaret, men i 1858 nævnes en lille to fags kælder samt en port til gården i forhuset.

Husets forhøjelse mod gaden har fundet sted i slutningen af 1930-erne.

7 fag langt forhus.

I gården garagebygninger sammen med matr. nr. 59a.

Langs vestre skel en grundmuret sidebygning.

Forhuset er opført i grundmur i en etage, og er senere forhøjet til to etager mod gaden, til gården fortsat en.

Mod gaden er eternitpladetag, mod gården er tegltag. I taget er to skorstenspiber.

Facaden er behandlet ligesom naboejendommen, nemlig med pudset, rødmalet underfacade, og overfacade i blank mur af røde teglsten.

Mellem etagerne er en hvidmalet cordongesims.

Husets vinduer er nyere helglas dels bejdsede, dels blåmalede. Ældre tofløjet hoveddør med lav trinsten.

I gården er langs vestre skel en grundmuret sidelænge opført i maskinstrøgne sten, og fuget med brændte fuger.


Kildehenvisning: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne.--SOC 11. jul 2012, 13:44 (CEST)