Algade 62 - 64

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Algade 62 - 64, matr. nr. 59a, Nykøbing Sjælland.
Laurits Jacobsen lod opsætte disse 2 sten i porten til Algade 64 til minde om Anden Verdenskrigs afslutning i 1945. - Foto: SOC.

Algade 62 og 64 er opført efter en brand 1837.

Opført i en etage antagelig med pudsede facader og tegltag.

Over de fire fag mod gaden er en kvist.

Huset er opført af snedkermester J. Høyer.

I gården var en 10 fags bindingsværkslænge mod syd, indrettet til værksted, lo, lade, stald o.s.v.

Huset har fået påbygget overetagen i slutningen af 1930-erne.

Gårdens garageanlæg stammer fra de mange år, hvor der blev drevet vognmandsforretning af Laurits Jacobsen.

Kælderen under den vestre ende kan sikkert stamme fra deet hus, der brændte i 1837.

Det er et 10 fag langt forhus med udhuslænger på øst, syd og vestsiden af gårdspladsen.

Forhuset er opført af grundmur først i en etage, senere hævet med en etage af mur mod gaden, mens gårdsidens overetage udgøres af et mansardtag beklædt med bølgeeternitplader.

Husets underetage er pudset og rødmalet, mens overetagen mod gaden står i røde sten i blank mur.

Mellem etagerne er en simpel cordongesims, der er hvidmalet.

De to huse er blot adskilt ved brandkammens gennemføring i tagfladen, men porten til gården i den gamle matrikel (nr. 59), angiver tillige skellet mellem de to ejendomme.

Op til portrummet er i matr. nr en markstenskælder i omtrent halv husdybde, og blot ca. 2,80 meter bred.

Huset er forsynet med dannebrogsvinduer i stueetagen, og trerammede korspostvinduer i overetagen, alle malet mørkeblå.

Længerne i gården er meget ældre trægaragebygninger med rødmalede porte og grundmurede bagsider.

Bortset fra den østre bygning hører gårdlængerne matrikulært til Algade 68.


Bemærkninger:

1919 etablerede Rutebil- og Lillebilvognmand Laurits Jacobsen sin vognmandsgård her.


Kildehenvisning: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne.--SOC 11. jul 2012, 13:13 (CEST)