Algade 53

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Algade 53, matr. nr. 23, "Kildegården", Nykøbing Sjælland.
Jernbanehotellet ca. 1920. - Affotografering af postkort hvor der på bagsiden er skrevet "Biograf-historie". Deraf kan man jo kun udlede, at der måske har været en biograf i Jernbanehotellet, men det er indtil videre ikke bevist.- Fotograf: Ukendt.

De ældste papirer der findes er fra 1781.

Men så gammel er bygningen ikke, for 1867 blev den genopført efter en brand.

Der blev bygget en stor sal bagud til fester (senere biograf), på 1. sal var der udlejningsværelser til den ene side og selskabslokaler til den anden, og en kort overgang hold Frelsens Hær til her, og desuden var der staldbygning i gården.

Så der har langt tilbage i tiden været servering på stedet, og det er det ældste hotel, der kan spores i Nykøbing Sjælland.

Algade 51, der på et tidspunkt var "Autogården", havde facade mod Torvet, og blev kaldt "Konsulens stald", og mellem dette var en flot portal, og indkørsel til gården. Men her kom "Autogården" altså til at ligge.

Foran hotellet lå byens to centrale vandpumper til 1922, over det kildevæld, der har givet navn til Kildestræde, og senere også til hotelbygningen, der fik navnet "Kildegården".

I mange år hed det Hotel Isefjord.

Så hed det "Fortunen".

Og endelig som Jernbanehotellet i 1884 ved gæstgiver R. Hansen, det vil sige, det var først da Odsherreds Jernbane startede 1899, at hotellet skiftede navn.

Starten på hoteldrift eller gæstgiveri startede allerede i de tidligere bygninger på grunden.

Pladsmanglen heri meldte sig allerede under gæstgiver Jacobsen, der anmoder om tilladelse til udvidelse af bygninger og værtsfunktionen, der kan sikkert føres tilbage til værtshusholder Niels Andersen, der drev stedet i 1830-erne.

Rester af ældre sokkeldele i østgavlen og gårdsiden stammer formentlig fra sidebygninger i det ældre gæstgiveri, der har indgået i det nye hotel.

Grundmuret gadelænge i to etager over mindre kælder, og 13 facadefag lang, og med opskalket heltag.

Opført som hotel, og vedvarende fungerede som sådan. Dog udvidet med værelser under tag.

Bygningen er opført i blank mur med trukne fuger over en høj, pudset og sortmalet sokkel.

Gadesiden har under første etages vinduer et pudset og profileret vinduesbånd, og mod tag er siden afsluttet med en sparenkopgesims.

Gårdsiden er afsluttet med en aftrappet gesims. Muråbninger med fladbuede helstensstik, vinduer med skiffer. Sålbænke enkelte med senere støbte sålbænke, og døre med støbte trapper. Hoveddøren mod gaden er indrammet med en pudset, glat gerigt.

Alle murflader står i dag hvidmalede.

Gennemgående vinduestype er hvidmalede korspostvinduer.

Oprindelig tofløjet hoveddør med overvindue er udskiftet med nyere enfløjet dør.

Taget er omlagt fra tegl til bølgeeternit. Af tre slanke skorstenspiber i rygningen er to nedrevet, og den tredie ommuret. I tagfladerne er isat adskillige ovenlysvinduer, og i gadesiden yderligere opdat to et fags pultkviste, og en trefags taskekvist.


Bemærkninger:

1884 på ny opført som gæstgiveri.

Fik navnet "Jernbanehotellet" da Odsherreds Jernbane åbnede 1889.

1918 købte tømrermester Niels Fransen ejendommen, og indrettede beboelseslejligheder. Salen og stalden blev revet ned. Materialet blev brugt til to huse på hjørnet af Grundtvigsvej og Klintevej.

På et tidspunkt husede ejendommen malerfirmaet Wolmer Petersen.

I de tidligere bygninger havde en købmand Sivertsen sin købmandsforretning her sidst i 1920-erne.

1931 etablerede Them Kjær Petersen sin vognmandsforretning herfra.

Her blev "Autogården" v. Henry Petersen etableret med hovedvægten på salg af Mercedes og Audi biler.

I stueetagen til højre lå i mange år Tryg Forsikring, som blev afløst af Plass Data, der senere flyttede til Højby.

1970 oprettedes Revisions- og Bogføringskontoret I/S på 2. sal.

1969 husede på 1. salen advokatkontoret ved K. P. Dam, og da han døde blev det overtaget af "Advokatfirmaet Henrik Bergenholtz".


Kilde: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne. - Ugeavisen 9. september 1992.--SOC 19. jul 2012, 20:02 (CEST)