Algade 27

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Et meget gammelt foto af Algade 27.
R. M. Johansen blev ansat som 1. mand hos Købmand Slott, og overtog forretningen, ca. 1902 eller deromkring!
Det er en meget ung R. M. Johansen i døråbningen med en meget stor hund ..... man var ikke så sarte dengang!
Foto: Elsebeth Bruun Ludvigsen, Nyk. Sj., 2016.
Algade 27, matr. nr. 12a, Nykøbing Sjælland.

I BT 1781 er matr. nr. 12a og 13a i fælleseje under kirkeværge Simon Birch. Dette fælles ejerskab fortsætter frem til ca. 1815 under postmester og doktor Lind, kun afbrudt af en kort adskillelse i 1790erne.

Fra omkring 1815 adskilles de to matrikler, og efter doktor Lind fortsætter matr. nr, 12a som købmandsgård helt frem til 1982, hvor den indrettes til nuvætrende brug.

Ved en brand i 1805 nedbrændte side- og baghuse. Disse var i 1806 erstattet af et sidehus i vest på otte fag, og et baghus på 19 fag

I 1908 blev det nuværende forhus og baghus opført, men først i 1982 bliver baghuset nedrevet. Desværre uden at blive erstattet af et andet baghus, hvorved det intime gårdmiljø blev ødelagt.

Grundmuret forhus i en etage med trempel over kælder, og med heltag hængt med vingetegl.

Indrettet med værtshus i nederste etage, og beboelse/kontor i tagetagen.

Langs vestskel en grundmuret sidelænge med lavt halvtag klædt med sorttjærede panneplader. Indrettet med lager og udstillingsrum.

Delvist bevaret brolægning i port og gård..
Algade 27.JPG

Forhusets gadeside står i blank mur, røde maskinsten over pudset, brunmalet sokkel, og mod tag afsluttet med en profileret gesims trukket i puds.

Gårdsiden står skuret, lysebrun malet over rødmalet pudset sokkel, og afsluttet mod tag med aftrappet gesims.

Originale murhuller mod gaden med kurvehanksbuede stik med prydskifte, og mod gården fladbuede stik.

I taget seks gode heltagskviste, zinkindklædte, og mod gaden en svungen front. Korspostvinduer i kviste, og mod gård. Mod gaden enkeltglasrammer i udstillingsvinduer. I tagfladerne ilagt ni mindre tagvinduer, og i rygningen to slanke skorstenspiber med sokkel.


Bemærkninger:

Her etablerede H. Slott sin købmandsforretning, som han havde til omkring 1898.

1898 blev købmandsforretningen overtaget af R. M. Johansen.

1940 blev den overtaget af hans kommis Købmand Th. Bruun.

1966 overtog Carsten Bruun købmandsforretningen efter sin far, Th. Bruun, og ændrede navnet til Købmand C. Bruun, som han havde til 1981.
Købmand Bruun. Forretning lå på Algade 27 i 1956

1982 den 6. marts har Ole Quade Andersen købt ejendommen, og har netop indgået lejeaftale med Mads Steen, BP Gastronik, Tåstrup, der ejer "Chicken & Burgere" kæden, som vil leje ud til en lokal interesseret.

1982 den 6. marts er Ole Quade Andersen begyndt en større ombygning af ejendommen, men blev stoppet af kommunen, da han ikke havde ansøgt om byggetilladelse.

Senere 1982 blev der åbnet en burgerbar af Dogan Yurdakul, som senere fik navnet "Café Nykøbing".

April 1998 etablerede Dogan Yurdakul i ejendommen "Restaurant & Café Nykøbing".

+

Bemærkninger:

Her i gården, indtil 1982, havde glarmester Bent Hansen sin forretning "Bents Glas", som han flyttede til Jernbanepladsen og åbnede "Ting & Sager".

1982 den 1. april åbnede her Nykøbing Sj. Ejendomscenter ved Vigan Marlov.

1982 den 27. maj har Ole Quade Andersen lejet lokalerne ud til slagter Steen Svendsen, Sorø, som vil drive en ny "chicken- & burger"bar.

1982 den 29. maj åbnede en sommerforretning inde i den gamle købmandsgård med navnet "Chateau du Pap", som sælger forholdvis billig vin på papkartonner. Det er et Hellerup-firma, der åbner forretningen, som vil holde åbent 4 måneder om året.


Restaurant & Café Nykøbing juli 2012. - Foto: Torben Larsen.


Kilde: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne. - Holbæk Amts Venstreblad 20. februar og 6. og 31. marts og 27. maj 1982.--SOC 16. jul 2012, 01:25 (CEST)