Algade 17

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Algade 17, matr. nr. 7, Nykøbing Sjælland.

Grunden udgjorde tidligere hele hjørnegrunden ud til Grundtvigsvej, men omkring midten af 1800tallet blev den delt i nuværende matr. nr. 7 og 8, samt 104 og 105.

Det nuværende gadehus er formentlig opført af A. L. Bentsen umiddelbart efter hans overtagelse af ejendommen 1868.

Bygningen blev opført indrettet med udsalg og lejlighed i stueetagen, og lageretage på første etage og i tagetagen. Disse etager står stort set uændrede med deres underslag og stolper i begge etager.

Lageretagerne har været nødvendige for bageriet i baghuset i gården. Et erhverv der har været udøvet i ejendommen gennem 1800-tallet.

Det nuværende baghus er opført i 1912 af enkefru Krøll efter en tidligere bageribygning fra 1888 nedbrændte.

Grundmuret gadehus i to etager, seks facadefag langt, og med opskalket heltag.

I gården et grundmuret baghus i en etage med heltag.

Mellem dette og forhuset er gårdarealet overdækket med flere paptage, og hele stueplanet inddraget til butiksareal.

Første etage i forhuset er indrettet med lager.

Gadehusets overetage står med intakt fagdeling, mens stueetagen står med ændret fagdeling i gadesiden, og en gårdside, der er utilgængelig. Gadehuset er opført med trukne fuger over høj, pudset sokkel med kvadrefugning i fliseformat. Siden er etageadskilt ved et cordonbånd, og afsluttet mod tag af gesims, begge med skifter af savsnit og rulleskifter.

Facaden er i dag gulmalet med brun cordongesims og hvid gesims.

Gårdsidens overetage står tyndt skuret og lyserød kalket, afsluttet mod tag af hvidkalket, aftrappet gesims.

Originale muråbninger i overetagen har alle fladbuede helstensstik, gadesidens stik vist nok suppleret med prydskifte, isat originale fladbuede, torammede, trerudede vinduer, hvidmalede.

Bagerhuset blev hærget af en voldsom brand i 1915, og genopbygget. Det meste af inventaret i bageriet, og den tilhørende forretning, stammede fra den tid, og faktisk så bageriet i 1975 ud, som det har gjort siden genopbygningen.

Den store ovn, der har fungeret upåklageligt, er formodentlig den sidste af sin art i landet. Den blev opvarmet med kokssmuld, d.v.s. de små rester, som falder til bunds i kulimportørernes store koksbjerge.

1975 den 11. december har tømrermester Ludvig Blad, Nykøbing Sjælland, solgt ejendommen med forhus, baghus, 3 butikker, 3 lejligheder og bageri til Mogens Kläning for 400.000,00 kr.


Nr. 15 tøjforretning og farvehandel, nr 17 barber, vin/cigarforretning og konditor
Algade 15-17 b1.jpg
Annonce fra 1931
Annonce fra januar 1931

Bemærkninger:

Bageriet var ejet af bagermester Krøll, hvis datter Anita Nielsen, blev gift med bagersvend Jens Nielsen. Sønnen Laurits Krøll blev snedkermester i Højby.

1931 den 26. januar blev Bageri og Conditori overtaget af Jens Nielsen, konditor af uddannelse, og hustruen Anita Nielsen.

Han forpagtede dog forretningen ud til Anton Hansen, som dog kun havde den et år, idet han åbnede forretning i Algade 25.

1932 til 1975 havde bagermester Viggo Rasmussen, født 1905, sin bagerforretning her. Han stod i lære i Høng, og var gift med Maria, der var født 1911. Bageriet lukkede 1. oktober 1975, da ejendommen blev overtaget af Mogens Kläning, der havde andre planer med huset.

1937 åbnede her Herman Hansen, Nykøbing Sj., en vin- og tobaksforretning.

1946 åbner ostehandler Aage Hansen en forretning, som han rykker om hjørnet, og overtager "Ostebørsen", Grundtvigsvej 3, da han køber hele ejendommen Algade 19 i 1953.

1958 flytter frisørmester Petterson her til fra Svanegården.

1976 den 25. juni åbnede i det gamle bageri "Butik 17" ved keramiker Inge Klæning.

Herefter blev Algade 15 og Algade 17 slået sammen til kjole- og børnetøjsforretningen "Anna Bella-mode" af Inger og Mogens Klæning.

1999 den 3. marts blev Anna Bella overtaget af den 21-årige Pia Siggaard, der er udlært i butikken, og den 12. marts holdt hun reception, men i januar 2015 flyttede hun den over på den anden side af gaden til kælderen i Algade 16.

2014 den 29. oktober er Algade 15-17 overtaget af "Investeringsselskabet af 7. marts 2014", der tegnes af Jens Erik Gammelgaard, der har kontor i Dronningens Tværgade i København


Kilde: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne. - Holbæk Amts Venstreblad 26. september 1975. - Avisen 3. marts 1999. - Nordvestnyt 15. oktober 2014. - Ugeavisen 29. oktober 2014.--SOC 14. jul 2012, 16:14 (CEST)