Algade 15

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Algade 15, matr. nr.6a, Nykøbing Sjælland.

En af Nykøbings driftige købmandsfamilier, Bentsen, havde gården i eje fra 1790erne til 1904.

Denne ende af byen undgår den store bybrand i 1805, men Chr. Bentsen må året efter alligevel se sin gård brandskadet ved en mindre lokal brand på denne, og nabogrunden mod øst. Kort efter branden lader han forhuset opføre. Det er en stor bygning, og har på tidspunktet for opførelsen syntes endnu mægtigere, som den eneste bygning i hovedgaden i to etager.

Der indgår i forhuset rest af en kælder fra tidligere bebyggelse, men ellers opført af nyt fra grunden.

Indrettet med beboelse og krambod i stueetagen, og en såkaldt portbod i det smalle fag øst for porten.

I første etage var kornlager og magasinrum. En indretning, der afspejler sig på et af de ældste billeder af gården, hvor muråbninger til denne etage er ganske små og lukket med skodder.

Da gården går ud af familien Bentsens eje i 1904, begynder ombygningen af forhuset ved indretning af butikker, og lejligheder i øverste etage.

Sidelængen opføres af Hans Bentsen i 1858, indrettet til brænderi, vognremise og karlekamre. Lejlighederne i nordre ende er indrettet ved århundredskiftet 1800-1900.

Beboelseshuset nord i gården er opført i 1906.

Grundmuret gadelænge, 11 fag langt (tidligere 12 fag) i to etager over mindre kælder vest for port, og med opskalket heltag.

Indrettet med butiksareal i stueetagen, og bolig på første salen.

I gårdens vestskel en fritliggende sidelænge, grundmuret i en etage over høj sokkel, og mindre kælder under vestre ende, 13 facadefag lang, og med opskalket heltag.

Indrettet med depotrum i søndre ende, og beboelse med værelser under tag i nordre ende.

Tilbage på grunden et fritliggende beboelseshus. Grundmuret i en etage over kælder, og med teglhængt heltag.

Bygningerne er placeret omkring en delvist brolagt gårdsplads, der langs østskel er afgrænset ved en grundmuret sidelænge til nabogrunden, men orienteret mod denne gård med syv facadefag.

Forhuset er opført i flensborgsten over en pudset sokkel sat i marksten. Facaderne står pudset og gulmalet, gadesiden afsluttet med en sparenkopgesims, mens gårdsiden er afsluttet med en aftrappet gesims.

Gadesidens fagdeling er stort set intakt i øverste etage. En fagdeling, der før de nuværende store vinduespartier var gentaget i nederste etage. Alle muråbninger med vandret afdækning, vinduer med dels murede, dels skifersålbænke, og døre med støbte trinsten. Vinduerne er gennemgående af korsposttypen, hvidmalede mod gaden, og mørkmalede mod gården. Sene dørtyper, ingen portfløje, men bemærk fint udformede udstillingsskabe, fire stk. i den vestre butik.

Taget er omlagt fra tegl til bølgeeternit. I rygningen to blankmurede skorstenspiber.

Sidelængen i vestskel er ligeledes opført i flensborgsten over pudset sokkel sat i marksten. Længens nuværende 13 facadefag er resultat af flere ombygninger, der fremstår i normalsten.

Murerne står overalt tyndt pudset og gulmalet over tjæret sokkel, og afsluttet mod tag af aftrappede gesimser i langsiderne.

Muråbninger gennemgående med vandret afdækning, vinduer uden sålbænke, og døre med støbte trapper, en enkelt i granit.

Vinduer af forskellig type, ældre torammede opsprossede, og senere kompostvinduer. Fyldedøre af varierende type, og en enkelt revledør.

Taget er hængt med tegl. I rygningen tre blankmurede skorstenspiber, to ældre, og i tagfladen mod gården tre taskekviste med papklædt flunke, og tegl på tag. I begge tagflader flere tagvinduer og ovenlys.

Se også: Algade 17.


Bemærkninger:

Her etablerede murermester Christian Laurits Johansen sin forretning.

1941-1973 var her "Nykøbing Tapet- og Farvehandel" ved Henrik Møller.

Derefter husede forretningen P. S. Tapet- og Farvehandel til 1. januar 1977.

1942 blev kunstnergruppen Cromisterne stiftet i nogle lokaler her i baggården.

1953 åbnede Herluf Johansen Engelsk Beklædnings Magasin i købmand Rodians gamle forretning.

1977 den 1. januar åbnede Rita Hansen "Femina Mode", som hun flyttede fra Lindeallé 2. Hun havde den samme forretning i Holbæk.

1980 (eller deromkring) købte Inge og Mogens Klæning ejendommen hvor "Skoimporten" blev indrettet mod Algade, samt "Amica-mode" og "Noa-Noa" i baggården.

1981 i august lukkede Rita Hansen "Femina Mode".

1981 den 1. november åbnede "Boutique Christel", ved Lene Toft, der havde haft sin forretning i Algade 7 siden 1977.

1982 lå her "Butik 17". Ejendommen var da ejet af Mogens Klæning, der ville nedlægge 7 lejligheder og lave "gårdmiljø". Han opførte her Netto, nogle år senere Fakta og "Tårnhuset" i bindingsværk mod Madvigs Plads (tårnet kan vippes).

2012 huser ejendommen bl.a. skotøjsforretningen "Bella Moda Sko".

2012 huser ejendommen bl.a. forretningen "Matas".

2014 den 29. oktober er Algade 15-17 overtaget af "Investeringsselskabet af 7. marts 2014", der tegnes af Jens Erik Gammelgaard, der har kontor i Dronningens Tværgade i København


Kilde: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne. - Holbæk Amts Venstreblad 1. december 1976 og 21. juli 1981. - Holbæk Amts Venstreblad 5. oktober 1982. - Inge og Mogens Klæning 2013. - Ugeavisen 29. oktober 2014.--SOC 14. jul 2012, 15:32 (CEST)

Nr. 15 tøjforretning og farvehandel, nr 17 barber, vin/cigarforretning og konditor
Algade 15-17 b1.jpg
Farvehandler Møller. Forretning på Algade 15 i 1956