Algade 11

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Algade 11, matr. nr. 4a, Nykøbing Sjælland.
Algade 11 med børnetøjsforretningen "Trille", der holder ophørsudsalg, og specialforretningen "Dandan" 2012. - Foto: SOC.

Gården kan betegnes som en håndværkergård, idet den er opført af snedker J. Larsen, dels til bolig, dels til udstilling/butik og værksted.

Forhuset bliver opført i 1878, og året efter påbegyndes baghuset.

I første omgamg kun i en etage til værksted, men i 1884 forhøjes baghuset til det nuværende, indrettet med beboelse over værkstedet.

Grundmuret gadehus i to etager, otte facadefag langt med portgennemgang i østre halvdel, og grundmuret trappehus til gården vest for porten. Øst for porten en grundmuret udbygning i en etage, fire fag lang, og med fladt altantag med et fint snedkerrækværk.

Taget er et opskalket heltag.

Indrettet med butiksfunktioner i stueetagen, og beboelse på første etage og tagetagen.

Baghus i gården ca. to fag længere end forhuset, opført i grundmur i to etager, og med opskalket heltag. Portgennemgang til baghaven i vestre halvdel af bygningen.

Indrettet med beboelse i etagerne, og enkelte værelser under tag.

Langs øst- og vestskel grundmurede udhude i en etage, og med halvtage klædt med pap eller tegl. Isat gode opsprossede vinduer og fyldnings- og revledøre.

I baghaven endnu to grundmurede udhuse med halvtage, begge med gode vinduer og døre.
Holbæk Amts Venstreblad 3. februar 1967.

Forhusets gadeside har intakt fagdeling af overetagen, mens underetagens fagdeling er omsat ved store butiksvinduer. Underetagen er opført pudset med en kvaderfugning over høj, pudset og fremkraget sokkel, og opdelt af to høje butiksfag øst for porten, og tre tilsvarende fag vest for porten, samt et dørfag.

Overetagen står i blank mur, røde sten over profileret cordongesims, og afsluttet mod tag af profileret gesims, Vinduesbånd og indfatning omkring vinduer er ligeledes profileret, alle trukne i puds og hvidmalet.

Gårdsiden står pudset og gulmalet over sortmalet sokkel, og afsluttet mod tag med profileret, hvidmaley gesims. Muråbningerne står og har alle stået med fladbuede stik mod gaden, og vandret afdækning mod gården. Vinduerne er gennemgående korspostvinduer, hvidmalede mod gaden, og grønmalede mod gården.

Taget er hæng med tegl. I rygningen originale, blankmurede skorstenspiber, og i tagets gadeside to gode zinkindklædte tagkviste. Flere tagvinduer og ovenlysvinduer i begge tagflader.

Baghuset står pudset mod gården, og skuret mod baghaven, overalt gulmalet over pudset, fremkraget og sortmalet sokkel, og mod tag afsluttet med en aftrappet gesims.

Gårdsiden er etagedelt ved et muret cordonbånd. Muråbninger med fladbuede stik, vinduer med støbte sålbænke, og døre med støbte trinsten. Vinduerne er korspostvinduer. Tofløjet fyldningsdør mod gård, og gode tofløjede porte. Alle fag står, eller har stået, grønmkalede.

Taget er hængt med tegl. I rygningen to blankmurede skorstenspiber, og i tagfladerne tre gode zinkindklædte kviste, mod baghaven to med fladbuet tag, og mod gården en pultkvist.

Annonce i Rørvig Kro og Badehotels sanghæfte 1937. - SOC.


Bemærkninger:

1927 åbnede Hans Oscar Petersen herre- og damefrisørsalon her.

Indtil 1. juni 1965 havde frisørinde fru Magda Petersen forretning her.

Her åbnede Lyagers Strik-Shop i den tidligere frisørsalon.

1965 den 1. juni overtog Lyagers Renseri, Holbæk, lokalerne som man indrettede til renseriindlevering og senere forhandling af strikkegarn med navnet Strik Shop.

Her lå Landmandshotellet indtil 1966.

1966 ejes ejendommen af malermester Poul Christoffersen.

1966 den 11. marts til 1972 lå her Importøren.

1972 den 16. juni overtog Knud Larsen og åbnede Udstyrsmagasinet.

2012 husede ejendommen børnetøjsforrtningen "Trille", der holdt ophørsudsalg dette år.

2012 husede ejendommen også specialforretningen "Dandan".


Kildehenvisning: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne. - Holbæk Amts Venstreblad 19. maj 1965.--SOC 14. jul 2012, 00:43 (CEST)