Algade 10b

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Algade 10b, matr. nr. 83b, Nykøbing Sjælland.

Ejendommens østlænge er antagelig en afløser, eller ombygget udgave, af matr. nr. 83`s gamle fritliggende vestlænger.

Den nærmest gården, der i 1857 vist er forholdsvis ny opført af grundmur i 13 fag, og indrettet til brænderi (brændevin), karlekammer, foderlo og stald.

Bolighuset må således være en erstatning for det ældre 14 fag lange bindingsværkshus til lo, lade og vognskur o.s.v.

Hvornår bolighuset har afløst bindingsværkslængen har ikke kunnet vertificeres sikkert, men det er antagelig sket da ejendommen blev frasolgt matr. nr. 10 i 19...

Der har vist på denne ejendom været indrettet spinderi fra 1875.

Ejendommen består af en værkstedsbygning udtil den lille pladsdannelse mellem nr. 10 og 10b, en sidebygning til denne langs søndre skel, og et med østlængen parallelt liggende bolighus vestligt i gården.

Værkstedsbygningen er opført i grundmur i 10 fags længde med heltag klædt med sorte bølgeeternitplader.

I tagfladen er fem meget store ovenlysvinduer, og en høj radioantenne.

I længens sydligste fag er en ny port til værkstedet.

Facaden udfor værkstedsdelen er berappet og malet cremefarvet. Den øvrige del af facaden er beklædt med pløjede krydsfinèrplader, der er malet lyseblå. Denne del af huset er indrettet til kontor og butik med store butiksruder på hver side af en dør. Over butikken er opsat et lysskilt "i tagrenden".

Sidelængen er et nyere to etagers højt hus opført af letbeton med fladttag. En del af den øverste etage udgøres af en altangang, og bag denne er facaden beklædt med pløjede, bejsede krydsfinerplader. Under altangangen er porte til værkstedet, der fungerer sammen med forhuset.

De fri overflader er hvidmalede med synlig stuktur af letbetonblokke.

Bolighuset østligt i gården er 11 fag langt opført i en etage med heltag klædt med grå eternitplader.

Huset er nyoppudset og hvidmalet, der er overalt nye brunbejdsede vinduer og døre.

Ved den nordre gavl er nedgang til kælder gennem en lem langs huset.

Husets grundplan synes at være noget ændret.


Bemærkninger:

2012 husede ejendommen bl.a. "Centrum Revision Aps".


Kildehenvisning: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne.--SOC 6. jul 2012, 20:29 (CEST)