Algade 10

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Algade 10, matr. nr. 83a, Nykøbing Sjælland.

Munchs Herremagasin. Forretningen lå på Algade 10 i 1956

Forhuset er antagelig opført før 1837 som et 17 fag langt hus "af grundmur med fyrreovertømmer", måske af købmand Morten Gumserum Grundtvig, der drev et meget stort landbrug med ikke mindre end 11 matr. nr. af byens markjorde, langt mere end de fleste.

En byggetilladelse giver C. Berndixen tilladelse til opførelse af en ny bygning, antagelig baghuset, eller måske 1. etage.

Grundmuret forhus oprindelig opført i en etage, nu forhøjet til to etager mod gaden.

Under husets midterste del er kælder med nedgang fra gården.

Den gamle fagdeling er ganske uerkendelig efter indretning af butikker med meget store ruder i stueetagen. Overetagen er opdelt i seks særdeles brede vinduesfag, over de to midterste er en lav fronton.

I tagflade mod gården er seks store ovenlysvinduer.

Taget er hængt med brune cementtagsten.

Underfacaden og det brede reklamebånd mellem etagerne er beklædt med hvide plader og lysskilte. Overfacaden er pudset og malet lys gul.

I husets gårdside er de fleste vinduer tilmurede.

Ved forhusets østre ende er en ganske kort grundmuret halvtagssidebygning med samme facadebehandling som forhuset.

Nedgangen til kælderen sker fra gårdsiden gennem et papklædt heltag.

I gården et tre fag langt, og otte fag bredt, to etager højt grundmuret baghus med lavt papklædt heltag. Facadebehandling som på forhuset.


Bemærkninger:

Her lå Lovise Hansens Modeforretning til 1916.

Det var her Paulus Nielsen havde sin "Uhrmager og Guldsmedeforretning" fra 1923.

Her lå Peder Madsens isenkramforretning til 1951, hvor han solgte til Isenkræmmer V. Graubæk, der senere flyttede forretningen over på den anden side af gaden.

Her havde Frandsen manufakturforretning til han åbnede købmandsforretning i Hjemmbæk.

Her lå Holger Dams Manufakturforretning.

Her lå Munchs Herremagasin.

Fra 1904 til 1. maj 1975 lå her Bendixens Begravelsesforretning.

1926 oprettede smedemester Carl F. M. Petersen her sin maskinforretning.

Her boede smedemester Poul Petersen og hustru. Poul Petersen er født 13. oktober 1909.

1961 blev "Bybjerg Radio og TV" etableret af fabrikant Arne Bybjerg.

1969 den 23. januar blev forretningen overtaget af Gunnar Toustrup, som beholdt firmanavnet.

1971 den 18. september har Gunnar Toustrup købt den store ejendom af arvingerne efter afdøde snedkermester Carl Bendixen.

2000 skiftede Bybjerg Radio & TV - eller rettere 2tal Bybjerg radio - navn til "Expert".


Kilde: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne. - Holbæk Amts Venstreblad 6. oktober 1959 og 24. januar 1969 og 18. september 1971. - Stod i avisen 28. september 2000.--SOC 6. jul 2012, 15:26 (CEST)