Frederik Ferdinand Nielsen

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Frederik Ferdinand Nielsen.
Ferdinand Nielsen.JPG

Han er født den 21. oktober 1868 på Maglebjerggård, Odstrup i Odsherred, som søn af Niels Christensen og Louise Mortensdatter.

Han blev gift 20. juni 1894 med Maja Nielsen, datter af drejermester Hans Jørgensen og hustru Johanne, født Banh.

Død den 12. februar 1940, og begravet i Grevinge kirke.

Uddannet ved landvæsenet. Elev på Frydendal 1885-1886.

Han var elev på Blågårds Seminarium 1889-1890, men tog ikke lærereksamen.

1891 aftjente han sin værnepligt ved Livgarden.

Gårdejer 1894.

Derefter var han retssekretær for Danmarks Afholdsforeninger, og blev redaktør af afholdsbladet "Folkevennen" fra 1898, og ved dette blad virkede han i 40 år, fra 1937 som redaktør sammen med folketingsmand Holger Kristensen.

Fra 1896 til 1906 var han medudgiver af ugebladet "Dansk Folketidende", sammen med højskolelærer K. Føns, og fra 1901 til 1903 medredaktør af Randers Venstreblad.

Nytåret 1901 blev han medredaktør ved Randers Venstreblad (landbrugsminister Anders Nielsens blad). Han flyttede med familien til Randers, men allerede efter det første års forløb flyttede han tilbage til Odstrup.

1910 blev han valgt til folketingsmand i Viborg-kredsen, da han sejrede over hofjægermester H. H. Lüttichau, Tjele. Her genvalgtes han 1913, men faldt ved valget 1920.

Ved et suppleringsvalg i Holbækkredsen 1927 kom han igen i Rigsdagen, som 1. suppleat efter Kr. Petersens død, men blev ikke genvalgt 1929.

1921 blev han formand for De Samlede Afholdsselskabers Landsforbund.

Medlem af bestyrelsen for Odsherredkredsens Radikale Venstreforening.

Formand for Holbæk Amts Venstreblad, Værgerådet, Menighedsrådet og Menighedsplejeforeningen 1927.

Medlem af den 2. Ædruelighedskommission.

Han var medlem af sognerådet i Grevinge sogn fra 1909 til 1937 for Det Radikale Venstre.

Var formand for Grevinge Alderdomshjem til sin død i 1940.

Han har været formand for menighedsrådet og sygeplejeforeningen, var medlem af ædruelighedskommissionen, og var til sin død 1940 formand for "Aktieselskabet Holbæk Amts Venstreblad".

1930 overdrog han sin gård til sønnen Erling Nielsen.

Datteren Agnes blev gift med gårdejer Kr. Skjærlund, Odstrup.

Ved midnatstid den 12. oktober 1940 døde Frederik Ferdinand Nielsen efter længere tids sygeleje 71 år gammel.


Kilde: Grevinge Sogn, III bog, samlet af Anders Andersen. - Arkivalier Online. - Kilde: Danmarks Kommunale Forvaltning udg. af Selskabet ”Vort Samfund”, København. - Holbæk Amts Venstreblad 21. oktober 1968.--SOC 5. feb 2012, 15:46 (CET)