Forskel mellem versioner af "Særdomstolen i Nykøbing Sjælland"

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
(8 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke)
Linje 10: Linje 10:
  
 
Der er også enkelte artikler fra retten i Holbæk og landsretten i København, og de er kun med fordi de omhandler personer med tilknytning til [[Odsherred]].
 
Der er også enkelte artikler fra retten i Holbæk og landsretten i København, og de er kun med fordi de omhandler personer med tilknytning til [[Odsherred]].
 +
 +
(Siden er under udarbejdelse).
  
  
 
''Her er et udpluk af avisartiklerne:''
 
''Her er et udpluk af avisartiklerne:''
 +
  
 
1946 den 2. januar om formiddagen blev fængslingen over Jens Knud Jensen, Lergraven, der havde været SS-mand, samt tre andre af tyskernes medhjælpere, Dichmann, Brixbøll og Svend Larsen, der alle sidder arresteret i [[Nykøbing Sjælland]], forlænget til 2. februar.
 
1946 den 2. januar om formiddagen blev fængslingen over Jens Knud Jensen, Lergraven, der havde været SS-mand, samt tre andre af tyskernes medhjælpere, Dichmann, Brixbøll og Svend Larsen, der alle sidder arresteret i [[Nykøbing Sjælland]], forlænget til 2. februar.
Linje 126: Linje 129:
  
 
''Odsherred Tidende 2. og 21. januar 1947.''
 
''Odsherred Tidende 2. og 21. januar 1947.''
 +
 +
+
 +
 +
1947 i januar idømtes Hipomanden, Knud Helmer Larsen, [[Siddinge Kro]], en fængselsstraf og fortabelse af almen tillid i 10 år.
 +
 +
Kroen er ikke beslaglagt af staten, men Larsen skal betale 6.150,00 kr. til statskassen.
 +
 +
Hustruen ansøgte om at overtage sin mands kro-bevilling, men det så ikke lyst ud. Det var spørgsmålet om det var manden, der ejede kroen, for hvis det var tilfældet ville kommunalbestyrelsen ikke give tilladelsen.
 +
 +
Hvis hustruen ikke fik overtaget sin mands bevilling tl at drive kro, agter hun at drive kroen som pensionat.
 +
 +
(Desværre er p.t. ikke fundet en afgørelse i aviserne om bevillingsspørgsmålet.)
 +
 +
''Kilde: Odsherred Tidende 15. august 1947.''
  
 
+
 
+
Linje 132: Linje 149:
  
 
''Kilde: Odsherred Tidende 4. januar 1946. ''
 
''Kilde: Odsherred Tidende 4. januar 1946. ''
 +
 +
+
 +
 +
1947 den 18. januar har politiet fornylig anholdt Folmer Hansen, [[Bøsserup]], der sigtedes for at være SS-mand. Han nægtede sig skyldig, og da det ikke kunne bevises han havde været i tysk tjeneste, har stadsadvokaten besluttet at frafalde tiltale.
 +
 +
''Kilde: Odsherred Tidende 18. januar 1947.''
  
 
+
 
+
Linje 218: Linje 241:
  
 
''Kilde: Odsherred Tidende 28. maj 1947.''
 
''Kilde: Odsherred Tidende 28. maj 1947.''
 +
 +
+
 +
 +
1947 den 28. maj krævedes den jugoslaviske handelsdelegerede Jens Sigurd Jørgensen - kaldet "Jagtborg-Jørgensen" - dødsdømt ved retten i Nordre Birk.
 +
 +
Han har gjort sig skyldig i en lang række alvorlige trusler, stikkeri og groft værnemageri, og har skudt på frihedskæmpere.
 +
 +
Han var velkendt i Nykøbing Sjælland under navnet "Jagtborg-Jørgensen".
 +
 +
Han boede under krigen 2 år i Jagtborg Plantage, og kørte ofte rundt i byen i en jumbe.
 +
 +
Hans hustru, Den 44-årige Tove Henriette Jørgensen, er ligeledes tiltalt for landsforrædderi.
 +
 +
Mens han boede i Jagtborg 1944 ringede han til dommerfuldmægtig Georg Chr. Ulrich og beklagede sig over en udlægsforretning i konens ejendom, og truede med at anmelde ham til tyskerne for at forfølge en tyskervenlig person.
 +
 +
En dag i 1945 forrådte han en såret sabotør til HIPO, og resultatet blev en ildkamp ved Amtssygehuset i Gentofte, hvor frihedskæmperen "Hurtig-Carl" blev dræbt.
 +
 +
(Desværre står der ikke yderligre om dommen i de lokale aviser).
 +
 +
''Kilde: Odsherred Tidende 28. maj 1947.''
 +
 +
+
 +
 +
1947 den 28. maj har Landsretten stadfæstet underrettens dom med 3 års fængsel i landsforræderisagen mod Aage Mathiasen, og frakendt almen tillid i 5 år for hvervning af danske arbejdere til Tyskland.
 +
 +
''Kilde Odsherred Tidende 29. maj 1947.''
 +
 +
+
 +
 +
1947 i juni påbegyndtes sagen i Københavns byret mod "Jørgen Jensen banden", hvor anklagemyndigheden kræver dødsstraf bl.a. for den 26-årige Thorkild Jørgen Jensen og den 30-årige Jørgen Erik Knudsen, for at have deltaget i en række udrykninger, anholdelser, skyderier, drab, og for enkeltes vedkommende angiveri.
 +
 +
Det var bl.a. denne bande, som natten til den 24. marts 1945 indfandt sig på Lystrupgård i Nordsjælland, hvor de tvang proprietær Aage Olsen til at udlevere tre biler, og hvor forkarlen Kjeld Hoelgaard Petersen, der stammer fra [[Vig]], blev dræbt, da han forsøgte at flygte.
 +
 +
(Desværre ikke mere i de lokale aviser p.t.)
 +
 +
''Kilde: Odsherred Tidende 4. juni 1947.'' 
 +
 +
+
 +
 +
1947 den 6. august faldt der dom i sagen mod 5 vognmænd fra [[Nykøbing Sjælland]] og omegn, som havde købt tyske bildæk af værkfører Tamstorff under besættelsen uden Varedirektoratets tilladelse og til overpris. Tilladelse kunne dog ikke gives, da de stammede fra tyske lastbiler, der var indsat til reparation på Fords værksted.
 +
 +
De blev idømt bøder, og dækkenes værdi på tidspunktet for købet blev konfiskeret.
 +
 +
Vognmand Holm, [[Rørvig]], vognmand Henriksen, [[Sjællands Odde]] og vognmand Buus, [[Nykøbing Sjælland]], blev hver idømt 300,00 kr. i bøde.
 +
 +
Vognmand Jacobsen, [[Nykøbing Sjælland]], fik 1.500,00 kr. i bøde.
 +
 +
Vognmand Poulsen, [[Nyledsbakken]], fik 100,00 kr. i bøde.
 +
 +
Fra vognmand Holm konfiskeredes 620,00 kr., fra vognmand Henriksen 440,00 kr., fra vognmand Buus 380,00 kr. og fra vognmand Jacobsen 2.388,00 kr.
 +
 +
Fra Vognmand Poulsen konfiskeredes dækkene, som allerede var afleveret til politiet.
 +
 +
De 5 vognmænd betaler tilsammen sagens omkostninger.
 +
 +
''Kilde: Odsherred Tidende 24. juli og 31. juli og 6. august 1947.''
 +
 +
+
 +
 +
1947 den 14. oktober fik to stevedorer, Severin Markus Andersen og den 54-årige Niels Emanuel Gjedved, hver et halvt års fængsel, og fradømt de særlige rettigheder i 5 år, for værnemageri.
 +
 +
De var ansat i stevedorefirmaet Holger Jørgensen. Da chefen døde i 1944 startede de deres eget firma og gik i tyskernes sold.
 +
 +
Bl.a. arbejdede de for tyskerne på [[Sjællands Odde]] med at transportere krigsmateriel fra Københavns søbefæstning. Omsætningen var på 1 million kroner, og der blev konfiskeret 170.000,00 kr. ved dommen.
 +
 +
''Kilde: Odsherred Tidende 14. oktober 1947.''
  
 
+
 
+
Linje 231: Linje 320:
 
+
 
+
  
 +
1948 den 23. november faldt der endelig dom i værnemagtssigtelsen mod dir. Johs. Vedde, der havde anlagt injuriesag mod murermester Laur. Larsen, [[Nykøbing Sjælland]].
 +
 +
Det var en temmelig lang retssag over flere dage, og der blev ført en mængde vidner.
 +
 +
Larsens sigtelser mod dir. Vedde for værnemageri kendes ubeføjede, og Larsen idømtes 100 kroner i bøde.
 +
 +
Desuden skal han betale 50 kroner til dommens offentliggørelse og 100 kroner til delvis dækning af dir. Veddes sagsomkostninger.
 +
 +
Dir. Vedde idømtes en bøde på 100 kroner for at have gengældt Laur. Larsens udtalelser med slag.
 +
 +
''Kilde: Odsherred Tidende 23. november 1948.''
 +
 +
+
  
 
----
 
----
Linje 258: Linje 360:
  
 
+
 
+
 
1947 den 18. januar har politiet fornylig anholdt Folmer Hansen, [[Bøsserup]], der sigtedes for at være SS-mand. Han nægtede sig skyldig, og da det ikke kunne bevises han havde været i tysk tjeneste, har stadsadvokaten besluttet at frafalde tiltale.
 
 
''Kilde: Odsherred Tidende 18. januar 1947.''
 
 
 
  
 
(Siden er under udarbejdelse).
 
(Siden er under udarbejdelse).

Versionen fra 11. jun 2019, 13:42

Særdomstolen i Nykøbing Sjælland.
Dommerhammer.jpg

Da anden verdenskrig sluttede i 1945 kom det til et retsopgør med dem, som havde fraterniseret med tyskerne og deres ideologi.

I alle større byer i landet blev oprettet "særdomstole" til retsopgøret, og således også i Nykøbing Sjælland.

Faktisk blev mange frataget deres borgerrettigheder - fortabelse af almen tillid - hvilket bl.a. betød de ikke kunne få nogen ting fra det offentlige, og kunne ikke få tilladelse til noget som helst.

En helt anden historie er "CB-vagterne", som var civile borgere, der blev ansat som civile vagter ved flygtningelejrene - de havde - mildest talt - svært ved at holde fingrene fra de tyske kvinder.

Der er også enkelte artikler fra retten i Holbæk og landsretten i København, og de er kun med fordi de omhandler personer med tilknytning til Odsherred.

(Siden er under udarbejdelse).


Her er et udpluk af avisartiklerne:


1946 den 2. januar om formiddagen blev fængslingen over Jens Knud Jensen, Lergraven, der havde været SS-mand, samt tre andre af tyskernes medhjælpere, Dichmann, Brixbøll og Svend Larsen, der alle sidder arresteret i Nykøbing Sjælland, forlænget til 2. februar.

Sagen mod gårdejer Chr. Werbel, Ordrup, udsattes, da statsadvokaten har forlangt udklip af hans artikler i Nationalsocialisten og Fædrelandet bilagt sagens akter.

Odsherred Tidende 2. januar 1946.

+

1946 den 9. januar fik vognmand Magnussen i Lestrup en bøde på 300 kroner for at tage til Jylland og arbejde for tyskerne, og for ulovligt salg af bilen og overtrædelse af 30 km stavnsbåndet for lastbiler.

Kilde: Odsherred Tidende 9. januar 1946.

+

1946 den 21. januar blev plejerske Ellen Henriksen, Nykøbing Sjælland, idømt 2 års fængsel for stikkeri, og mistede de borgerlige rettigheder i 5 år.

Mens hun opholdt sig i København, havde hun i Nyhavn overværet et slagsmål hvor en tyskertøs blev overfaldet. Hun var da gået ind på tyskernes hovedkvarter i Hotel Phønix og tilkaldt hjælp, hvilket resulterede i, at tyskerne anholdt en anden ung pige. Hun blev dog hurtigt løsladt, idet hendes far var Hipo og broderen SS-mand.

Kilde: Odsherred Tidende 21. januar 1946.

+

1946 den 28. januar blev Andrea Hansen, Lindeallé, løsladt. Hun har siddet interneret siden 5. maj 1945, men blev løsladt da statsadvokaten på grund af bevisets stilling har frafaldet tiltale.

Odsherred Tidende 29. januar 1946.

+

1946 den 7. februar faldt der dom i sagen om brødkusken, der havde fraterniseret men en tysk frue i flygtningelejen på Gniben.

Dommeren skønnede han havde reelle hensigter og nedsatte bøden fra 100 til 50 kroner.

Kilde: Odsherred Tidende 7. februar 1946.

+

1946 den 8. februar blev 3 personer idømt en bøde hver på 30 kroner.

Under besættelsen købte en ung smedesvend en pistol af en tysk soldat. Hans far var så fornuftig at tage den fra ham, men i stedet for at aflevere den til politiet, da ordren om at aflevere alle våben til politiet kom, solgte han den til en mand i Lumsås.

Kilde: Odsherred Tidende 8. februar 1946.

+

1946 den 12. februar blev en CB-er i flygtningelejren i Høve idømt en bøde på 60 kroner for fraternisering med en ung kvindelig flygtning, selvom han bebyrdede han kun havde gået en tur langs stranden med hende.

Kilde: Odsherred Tidende 12. februar 1946.

+

1946 den 14. februar vedtog en CB-vagtmand en bøde på 100 kroner for fraternisering med tyskerne i Høve.

Han havde indsendt en ansøgning til justitsministeriet om at gifte sig med en kvindelig tysk flygtning, og endnu før svaret forelå blev der rejst en politisag mod ham og fastsat en bøde.

Kilde: Odsherred Tidende 15. februar 1946.

+

1946 den 18. februar fik nasisternes tidligere folketingskandidat og distriktsfører i Odsherred, frugtavler Chr. Werbel, Ordrup Have, Fårevejle sogn, 5 års fængsel, for at have deltaget i tysk krigstjeneste som flaksoldat og marinevægter.

Desuden frakendtes han almen tillid for bestandig.

Det er den hårdeste dom, der efter forræderiparagrafferne er afsagt i Nykøbing Sjælland.

Kilde: Odsherred Tidende 19. februar 1946.

+

1946 den 18. februar blev 2 CB-ere fra Lumsås - Svend Aage Jensen og Knud Erik Andersen - idømt hver 14 dages hæfte for fraternisering med de tyske kvinder i Sct. Petri-lejeren.

CB-erne er ved at være længere ude end "feldtmadrasserne" var i sin tid, og i Jylland er de unge piger nu begyndt at klippe dem, der fraterniserer med tyskerne.

Odsherred Tidende 18. februar 1946.

+

1946 den 22. februar er to unge piger idømt hver 30. kroner i bøde for hæleri.

De havde fået en tysk soldat til at forære sig et par af den danske hærs dejlige røde tæpper, hvoraf de syede sig hver en jakke.

Desuden skal de betale 31½ krone i erstatning - og endelig er jakkerne afleveret til politiet, der vil anvende dem i velgørende øjemed.

Odsherred Tidende 22. februar 1946.

+

1946 den 23. februar - i en slem snestorm - blev tre unge mennesker fra egnen observeret, da de trængte ind hos de tyske kvinder i flygtningelejren i Høve.

Vagtkommandøren tilkaldte politiet, som efter en drøj biltur, kom til stede og anholdte de tre unge mennesker, hvoraf den ene var dansk soldat.

De slap antagelig ikke for en hæftestraf.

Odsherred Tidende 26. februar 1946.

+

Nykøbing Ting- Råd- og Arresthus ca. 1930. - Forrest busten med Frederik den Syvende. – Fotograf: Ukendt.

1947 den 2. januar rejses tiltale mod FORD-forhandler Anton Hansen efter værnemager lov nr. 2, den såkaldte "milde" værnemagerlov.

Han tiltaltes for utilbørligt samarbejde med værnemagten, da han ved at have udført bilreparationer fra 1942 til kapitulationen for godt 400.000,00 kr., hvilket bevirkede han måtte fordoble sit mandskab.

Han tiltaltes for at have holdt 93.129,00 kr. af omsætningen med værnemagten udenfor bøgerne, uagtet at han var bogføringspligtig.

Han skulle have solgt 6 tyske dæk fra vogne, der var indsat til reparation til urimelige priser, ialt 6.000,00 kr., samt at have solgt de nævnte dæk uden tilladelse fra Varedirektoratet.

Han tiltaltes for ikke ved kapitulationen at have anmeldt to tyske lastbildæk, som han havde gemt på loftet over sin privatlejlighed, til de danske myndigheder.

(Der blev ført en masse vidner).

1947 den 21. januar faldt der dom i alle sager, og Anton Hansen blev frikendt for værnemageri, da han kunne bevise han ikke arbejdede for tyskerne, men blev dømt for de andre forhold. Han fik 4 måneders fængsel, og en tillægsbøde på 4.000,00 kr. Yderligere konfiskeredes 3.000,00 kr., som ulovlig overpris for de tyske dæk.

Odsherred Tidende 2. og 21. januar 1947.

+

1947 i januar idømtes Hipomanden, Knud Helmer Larsen, Siddinge Kro, en fængselsstraf og fortabelse af almen tillid i 10 år.

Kroen er ikke beslaglagt af staten, men Larsen skal betale 6.150,00 kr. til statskassen.

Hustruen ansøgte om at overtage sin mands kro-bevilling, men det så ikke lyst ud. Det var spørgsmålet om det var manden, der ejede kroen, for hvis det var tilfældet ville kommunalbestyrelsen ikke give tilladelsen.

Hvis hustruen ikke fik overtaget sin mands bevilling tl at drive kro, agter hun at drive kroen som pensionat.

(Desværre er p.t. ikke fundet en afgørelse i aviserne om bevillingsspørgsmålet.)

Kilde: Odsherred Tidende 15. august 1947.

+

1947 den 4. januar blev "Rørvig-pigen", den 24-årige Irene Gunhild Pedersen, der var anklaget for stikkeri, frifundet i landsretten, som stadfæstede Københavns byrets frifindelse.

Kilde: Odsherred Tidende 4. januar 1946.

+

1947 den 18. januar har politiet fornylig anholdt Folmer Hansen, Bøsserup, der sigtedes for at være SS-mand. Han nægtede sig skyldig, og da det ikke kunne bevises han havde været i tysk tjeneste, har stadsadvokaten besluttet at frafalde tiltale.

Kilde: Odsherred Tidende 18. januar 1947.

+

1947 den 20. januar blev den tidligere SS-mand, Hans Nielsen, Grevinge, idømt 1½¨års fængsel, og desuden mistede han alm. tillid i 5 år.

Han indmeldte sig i DNSAP i august 1940.

I september 1942 lod han sig hverve som sporvejsarbejder i Berlin men meldte sig som SS-mand. Han var dog uegnet til krigstjeneste og blev i stedet hestepasser og kusk på kasernen.

Efter kapitulationen arbejdede han hos en bonde i Sydtyskland, men blev fundet af franskmændene og anbragt i en krigsfangelejer i Holland, hvor den danske konsul sørgede for han blev hjemsendt.

Kilde: Odsherred Tidende 20. januar 1947.

+

1947 den 21. januar blev kørt en sag mod vognmand Laur. Vilh. Olsen, Gundestrup, der blev anklaget for at have kørt for værnemagten i Jylland.

Han havde overtaget en lastbil fra sin far, og var kørt til Jylland, hvor en chauffør havde udført en del arbejde for tyskerne.

Han oplyste han havde fået arbejde for tyskerne for at tjene til et par nye dæk.

Han fik en bøde på 500 kroner.

Kilde: Odsherred Tidende 22. januar 1946.

+

1947 den 22. januar blev OT-mand Hans Emil Nielsen, Ellinge Lyng, tiltalt for at være rejst til Frankrig for at have været udtaget til Schalburgtage.

Han gjorde imidlertid gældende, at han flygtede fra tyskerne og kun havde udført civilt arbejde for dem.

Sagen blev hævet, og stadsadvokaten har frafaldet tiltale.

Kilde: Odsherred Tidende 22. januar 1947.

+

1947 blev den 26-årige Bernhard Heinrich August Dominic stillet for særretten i Nykøbing Sjælland, hvor han fik 2 års fængsel, og blev frakendt almen tillid i 5 år.

Han gik under dæknavnet "Bremer", og var næstkommanderende i gestapo-afdelingen i Hundested

1947 den 1. februar fik smedesvend Bernhard Heinrich August Dominic, i Nykøbing kaldet "den lange gestapomand", stadfæstet sin dom på 8 års fængsel, og fortabelse af almen tillid for bestandig, men anklagemyndigheden ankede til landsretten med krav om skærpelse af straffen.

1947 den 2. oktober fik Bernhard Heinrich August Dominic forlænget straffen ved landsretten til 12 års fængsel, og fortabelse af almen tillid for bestandig.

Han havde arbejdet som tolk for tyskerne fra 1943 til kapitulationen, og deltaget i anholdelser og mishandlinger i Helsingør, Hornbæk og Hundested.

I november og december 1944 havde han deltaget i talrige anholdelser i Nykøbing Sjælland af bl.a. biografdirektør Vejlsgaard, murermester Robert Larsen, og en hel masse unge Nykøbinggensere.

Odsherred Tidende 1. februar og 22. maj 1947.

+

1947 den 14. april havde vognmand Johs. Jensen, Grevinge, krævet Odsherreds Brandkasse dømt til at betale 10.852,00 kr. for en lastbil, som blev saboteret i hans garage den 22. april 1945.

Landsretten frifandt brandkassen med den motivering, at der virkelig forelå sabotage, og at Brandkassen derfor ikke har erstatningspligt.

Johs. Jensen dømtes til at betale sagsomkostningerne med 800,00 kr.

Kilde: Odsherred Tidende 14. april 1947.

+

1947 den 16. maj blev pastor emeritus Christian Marius Christiansen, Lumsås, tiltalt for at have været tilknyttet den nationalsocialistiske faggruppe for præster i årene 1940-42, samt for at have udvist uværdig national optræden, ved under besættelsen at have tilkendegivet stærk sympati for besættelsesmagten.

Det fremgik at pastor Christensen ikke havde været tilknyttet nationalsocialistiske faggrupper, men havde udvist nogen sympati for Tyskland, og derfor mener retten ikke, at den tiltalte havde overtrådt loven, mens man mener han har gjort sig skyldig i manglende national optræden.

Faktisk sluttede sagen uden en kendelse.

Kilde: Odsherred Tidende 25. april og 16, maj 1947.

+

1947 blev landsforræderne Briksbøl Nielsen og Aage Mathiesen dømt hver 2 års fængsel ved særretten i Nykøbing Sjælland.

1947 den 27. maj forhøjede Landsrettens 10. afdeling i Holbæk straffene til 3 års fængsel.

Briksbøl Nielsen var under besættelsen ansat hos det tyske sikkerhedspoliti på Dagmarhus, og fik til opgave at rejse rundt i landet til opgivne adresser i forskellige byer og udgive sig som repræsentant for modstandsbevægelsen, der skulle samle penge ind til undergrundsarbejdet.

Det gik i et par måneder, indtil han kom til læge Fonnesbech-Wulff i Nykøbing Sjælland.

Denne meldte ham til politiet og Briksbøl blev arresteret og idømt et år og tre måneders fængsel for plattenslageri.

Efter kapitulationen blev Briksbøl idømt fængselsstraf igen ved retten i Nykøbing.

Kilde: Odsherred Tidende 28. maj 1947.

+

1947 den 28. maj krævedes den jugoslaviske handelsdelegerede Jens Sigurd Jørgensen - kaldet "Jagtborg-Jørgensen" - dødsdømt ved retten i Nordre Birk.

Han har gjort sig skyldig i en lang række alvorlige trusler, stikkeri og groft værnemageri, og har skudt på frihedskæmpere.

Han var velkendt i Nykøbing Sjælland under navnet "Jagtborg-Jørgensen".

Han boede under krigen 2 år i Jagtborg Plantage, og kørte ofte rundt i byen i en jumbe.

Hans hustru, Den 44-årige Tove Henriette Jørgensen, er ligeledes tiltalt for landsforrædderi.

Mens han boede i Jagtborg 1944 ringede han til dommerfuldmægtig Georg Chr. Ulrich og beklagede sig over en udlægsforretning i konens ejendom, og truede med at anmelde ham til tyskerne for at forfølge en tyskervenlig person.

En dag i 1945 forrådte han en såret sabotør til HIPO, og resultatet blev en ildkamp ved Amtssygehuset i Gentofte, hvor frihedskæmperen "Hurtig-Carl" blev dræbt.

(Desværre står der ikke yderligre om dommen i de lokale aviser).

Kilde: Odsherred Tidende 28. maj 1947.

+

1947 den 28. maj har Landsretten stadfæstet underrettens dom med 3 års fængsel i landsforræderisagen mod Aage Mathiasen, og frakendt almen tillid i 5 år for hvervning af danske arbejdere til Tyskland.

Kilde Odsherred Tidende 29. maj 1947.

+

1947 i juni påbegyndtes sagen i Københavns byret mod "Jørgen Jensen banden", hvor anklagemyndigheden kræver dødsstraf bl.a. for den 26-årige Thorkild Jørgen Jensen og den 30-årige Jørgen Erik Knudsen, for at have deltaget i en række udrykninger, anholdelser, skyderier, drab, og for enkeltes vedkommende angiveri.

Det var bl.a. denne bande, som natten til den 24. marts 1945 indfandt sig på Lystrupgård i Nordsjælland, hvor de tvang proprietær Aage Olsen til at udlevere tre biler, og hvor forkarlen Kjeld Hoelgaard Petersen, der stammer fra Vig, blev dræbt, da han forsøgte at flygte.

(Desværre ikke mere i de lokale aviser p.t.)

Kilde: Odsherred Tidende 4. juni 1947.

+

1947 den 6. august faldt der dom i sagen mod 5 vognmænd fra Nykøbing Sjælland og omegn, som havde købt tyske bildæk af værkfører Tamstorff under besættelsen uden Varedirektoratets tilladelse og til overpris. Tilladelse kunne dog ikke gives, da de stammede fra tyske lastbiler, der var indsat til reparation på Fords værksted.

De blev idømt bøder, og dækkenes værdi på tidspunktet for købet blev konfiskeret.

Vognmand Holm, Rørvig, vognmand Henriksen, Sjællands Odde og vognmand Buus, Nykøbing Sjælland, blev hver idømt 300,00 kr. i bøde.

Vognmand Jacobsen, Nykøbing Sjælland, fik 1.500,00 kr. i bøde.

Vognmand Poulsen, Nyledsbakken, fik 100,00 kr. i bøde.

Fra vognmand Holm konfiskeredes 620,00 kr., fra vognmand Henriksen 440,00 kr., fra vognmand Buus 380,00 kr. og fra vognmand Jacobsen 2.388,00 kr.

Fra Vognmand Poulsen konfiskeredes dækkene, som allerede var afleveret til politiet.

De 5 vognmænd betaler tilsammen sagens omkostninger.

Kilde: Odsherred Tidende 24. juli og 31. juli og 6. august 1947.

+

1947 den 14. oktober fik to stevedorer, Severin Markus Andersen og den 54-årige Niels Emanuel Gjedved, hver et halvt års fængsel, og fradømt de særlige rettigheder i 5 år, for værnemageri.

De var ansat i stevedorefirmaet Holger Jørgensen. Da chefen døde i 1944 startede de deres eget firma og gik i tyskernes sold.

Bl.a. arbejdede de for tyskerne på Sjællands Odde med at transportere krigsmateriel fra Københavns søbefæstning. Omsætningen var på 1 million kroner, og der blev konfiskeret 170.000,00 kr. ved dommen.

Kilde: Odsherred Tidende 14. oktober 1947.

+

1947 den 25. november, i Københavns byret, blev den 36-årige værnemager, Poul Kristian Hansen, tiltalt for værnemageri idet han havde udført arbejde for tyskerne, dels ved Sjællands Odde og dels ved Munkerup ved Gilleleje, for ialt 636.000,00 kroner med en ulovlig fortjeneste på 60.000,00 kr.

Han idømtes 8 måneders fængsel, blev frataget visse rettigheder i 5 år og dømtes til at betale statskassen 60.000,00 kr. til statskassen.

Selvom han appelleret dommen til landsretten, så blev den stadfæstet.

Odsherred Tidende 26. maj 1947.

+

1948 den 23. november faldt der endelig dom i værnemagtssigtelsen mod dir. Johs. Vedde, der havde anlagt injuriesag mod murermester Laur. Larsen, Nykøbing Sjælland.

Det var en temmelig lang retssag over flere dage, og der blev ført en mængde vidner.

Larsens sigtelser mod dir. Vedde for værnemageri kendes ubeføjede, og Larsen idømtes 100 kroner i bøde.

Desuden skal han betale 50 kroner til dommens offentliggørelse og 100 kroner til delvis dækning af dir. Veddes sagsomkostninger.

Dir. Vedde idømtes en bøde på 100 kroner for at have gengældt Laur. Larsens udtalelser med slag.

Kilde: Odsherred Tidende 23. november 1948.

+Nu var det ikke kun domstolen, altså særretten, der dømte de danskere, der havde fraterniseret med tyskerne, for den folkelige domstol og mange foreninger dømte mange danskere ude i kulden.


Her er nogle eksempler:


1946 den 3. januar er sygeplejerske Astrid Mathiasen, tidligere Fårevejle, ekskluderet af Dansk Sygeplejeråd for bestandig på grund af unational optræden.

Hun er for længst afskediget fra sin gerning i Fårevejle, og hendes mand, fhv. journalist Aage Mathiassen, sidder interneret i København for værnemageri.

Kilde: Odsherred Tidende 3. januar 1946.

+

1946 den 7. januar har Kunstforeningen af 18. november ekskluderet 6 medlemmer for unational holdning, deriblandt Rørvig-maleren og kobberstikkeren Johs. Britze.

De øvrige er Folmer Bonnen, Edv. Gravensgaard, Gudmund Hentze, Baldur Edvin Nielsen og Kaj Pihl.

Den Frie har udelukket maleren O. V. Borch.

Kilde: Odsherred Tidende 7. januar 1946.

+

(Siden er under udarbejdelse).


Kilde: Odsherred Tidendenes aviser 1946-47.- --SOC 3. juni 2019, 14:36 (CET)