Nykøbing Borgerstiftelse

Fra odswiki
Version fra 10. maj 2017, 14:38 af SOC (diskussion | bidrag) SOC (diskussion | bidrag)
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: navigering, søgning

Holbæk Amts Venstreblad bragte den 9. april 1927 omtale af Foreningen Nykøbing Borgerstiftelses generalforsamling som følger:

Foto: 2016 --ses 8. sep 2016, 09:39 (CEST)

Ny Borgerstiftelse i Nykøbing.

Foreningen Nykøbing Borgerstiftelse afholdt i Aftes Generalforsamling for at tage endelig Stilling til Projektet om at opføre en Bygning med 6 Lejligheder paa den modsatte Side af Nørregade, hvor den gamle Borgerstiftelse er beliggende.

Ved den ordinære Generalforsamling fik Bestyrelsen Bemyndigelse til at lade Arbejdet udbyde. Dette var nu sket, og de laveste Tilbud udviste følgende Summer:

Murerarbejdet: Murermester L. R. Larsen 11,896 Kr. (Laur. Larsen, Nykøbing Sjælland)

Tømrerarbejdet: Tømrermester J. L. Olesen 5985 Kr.

Snedkerarbejdet: Savværksejer L. S. Poulsen 3692 Kr. (Lauritz Sophus Poulsen)

Malerarbejdet: Malermester Chr. Petersen 1640 Kr. (Christian Petersen, malermester)

Blikkenslagerarbejdet: Blikkenslager Jul. Hansen 796 Kr. (Julius Christian Hansen)

Vand- og Gasindlæg – W. C.: Blikkenslager A. Bendtsen 1126 Kr. (Alfred Christian Bentsen) (Alfred Bentsen)

Elektrisk Installation: Installatør P. Larsen 900 Kr.

Kloakarbejdet: Entreprenør J. Nielsen 675 Kr. (Jens Christian Nielsen)

Til uforudsete Udgifter, herunder Kurstab, Hegn og Arkitekthonorar, er beregnet 4790 Kroner, hvorved Byggesummen kommer op paa 33,000 Kr. eller netop det Beløb, som den forrige Generalforsamling satte som Maksimum.

Planen gav i Aftes Anledning til en kort Forhandling. Formanden, Malermester P. M. Christoffersen (Peter Martin Christoffersen) var syg, hvorfor Næstformanden, Rebslager Andersen (Chr. Henrik Andersen), paa Bestyrelsens Vegne anbefalede at lade Nybygningen opføre, idet man saa tænkte sig, at den ene af Lejlighederne skulde beboes af en Pedel og de øvrige fem Lejligheder udlejes til en Lejesum af 250 Kroner pr. Stk., hvilket vilde dække Udgiften til Forrentningen af de 20,000 Kroner, det blev nødvendigt at laane.

Urmager Andersen (Carl Chr. Andersen): Jeg ser, at de er regnet med Kakkelovne. I Stedet burde der indrettes Centralvarme.

Rebslager Andersen: Det vil fordyre baade Anlæget og Driften, og jeg er ikke sikker paa, at de gamle Mennesker vil være glade for Centralvarme.

Blikkenslager Bendtsen: Et Centralvarmeanlæg vil koste ca. 3000 Kr., og i en Bygning som denne vil der blive den Skavank, at de alle maa bidrage lige meget til Opvarmningen. Men enkelte af de Gamle er maaske bortrejst i Maaneder, og saa vil de føle sig forurettede.

Med alle Stemmer mod Urmager Andersens vedtoges det at holde sig til det gamle Kakkelovnssystem, og derefter vedtoges det enstemmigt at lade Nybygningen opføre.

1953 i juli/august blev der indlagt centralvarme, som kom til at koste 25.000,00 kr., som dækker 12 lejligheder i den gamle og den nyere stiftelse på hver siden af gaden, og der er kun enkedel, hvor der er lagt en svær isoleret rørledning under gaden.


Se også: Borgerstiftelsen i Nykøbing Sjælland.