Kosmos Ferieby

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Kosmos Ferieby ved Klint, 1965
Ferieby ved Klint - drevet af foreningen Kosmos, (Martinus Centret), som har sit udgangspunkt i Martinus's kosmologi og hans bog "Livets Bog".

Kosmos Ferieby blev midt i 1930-erne oprettet på et areal øst for Klintsøgård.

På det første areal byggede man 7 huse, og allerede det følgende år 7 huse til, foruden kernen til det senere "Svenskehus"

Martinus Center ca. 1955 med sommerhusene ned mod vandet. - Fotograf: Søren Bay, Asnæs.

1937 fik man den første foredragssal og gartneri, og Villa Rosenberg blev erhvervet til administrationsbygning, og sommerbolig for Martinus.

I de følgende år blev gartneriet udvidet 2 gange med 2 drivhuse, og en frugtplantage.

Der kom yderligere 7 bungalower, og der blev truffet aftale med institutionen "Folkeferie" om benyttelse af disse i for- og eftersæsonen.

I krigsårene 1949-45 lå det stille, men 1945 beslaglagde tyskerne feriebyen, og beslaglagde den med flygtninge hvorved husene led en del overlast.

1946 erhvervede man Klintsøgårds hovedbygning med hønsehuse, park, gartneri, vandværk, garager og 20 tdr. land strandareal.

Hovedbygningen, og de tilhørende 2 pavilloner, blev ombygget og indrettet til hotelpension.

Senere ombyggedes de to pavilloner til smukke ferielejligheder.

Driften af hovedbygningen var imidlertid en belastning for økonomien, så 1953 solgtes den til overlæge Carl Ankerbye, der forsøgte at drive den som vegetarkursted i nær tilknytning til feriebyen, og i dennes ånd.
Martinus Centret ca. 1965. - Billedet er et postkort med købmandsforretningen og broen over kanalen. - Fotograf: Søren Bay, Asnæs.

1954 overtog Holbæk amt hovedbygningen, der siden blev drevet som rekreationshjem i forbindelse med Nykøbing Sj. Sygehus.

1955 installerede man gasvarme i den pavillon, der ikke har centralvarme, så man kan få plads til 350 gæster mere i den tid det er nødvendigt at fyre.

1955 har en kreds af svenske Martinus-interesserede af overlæge Carl Ankerbye købt Klintsøgårds tidligere gartnerbolig for der at indrette en sommerbolig, der specielt skal være for svenske gæster.

1955 er det almindeligvis sådan, at gæsterne i Kolonien selv fører husholdning, men et svensk ægtepar har fået tilladelse til at indrette en moderne vegetarrestaurant i den 1954 smukt istandsatte sal ved siden af biblioteket, og køkkenet vil blive meget moderne indrettet.

1957 i marts har man af FDF købt en grund på 7 tdr., der oprindeligt havde købt den af pastor Thulinius, for det tilfælde man ikke kunne være i Klintebjerg, som man nu havde erhvervet.

1957 kort før sin død, skænkede direktør Lilli Nordrup sin ejendom "Fyrrebakken" der er vurderet til 60.000,00 kr., ved Klint til Martinus arbejde.[[Fil: 1957 har et dansk-norsk kunstnerpar, E. og T. Saugmann, lade opføre en keramisk virksomhed med tre store ovne, som de har medbragt fra Norge, hvor de tidligere havde en omfattende virksomhed.

1957 oplyser sekretær Erik Gerner Larsson, der i 30 år har været forfatteren Martinus` nærmeste medarbejder, at feriebyen nu omfatter 62 bungalower og 27 moderne lejligheder.

1958 lykkedes det en trofast svensk ven, direktør Svend Johannesen, Malmø, at fuldføre det omfattende bygningskompleks i feriebyen, der kom til at bære navnet "Svenskehuset", og skænke det til institutionen.

Sidst i 1950-erne åbnede man for ensomme gamle fra Frederiksberg, og schlerose-ramte i for- og eftersæsonen.
Foredragssalen ca. 1965, som er opført 1961. - Foto: Søren Bay, Asnæs.

1959 den 5. maj påbegyndte man bygningen af 24 sommerbungalows, så man nu kom op på 100, på grunden man købte af FDF.

1961 blev den gamle foredragssal ombygget til 14 moderne enkeltværelser, og samtidig påbegyndtes byggeriet af den nye foredragssal som indviedes 1. juli 1962, og som med sine 300 pladser, bibliotek og læsestue, danner et helt nyt centrum i feriebyen.

1963, takket være stor velvilje fra redaktør Zinglersen, blev der opført ungdomshus og hobbyværksted m.m. for feriebyens børn og unge, på arealet bag de store garager.

1964 består feriebyen af 85 bungalower, 2 pavilloner, med ialt 27 lejligheder og 6 værelser, "Svenskehuset" med 6 lejligheder og 6 værelser, annekset med 14 værelser, "Villa Rosenberg", foredragssalen med bibliotek og læsestue, ungdomshuset og hobbyværkstedet, et vegetarisk pensionat, garagekompleks, foruden der hører en købmandshandel og et keramisk værksted til området.

Institutionen har eget flag med Martinus-symbolet.

1965 blev Gerner Larsson ansat som leder.


Se også: Martinus Centret.

Se også: Martinus Thomsen.

Se også: Klintvej ca. 1940-erne.

Se også: Martinus Center ca. 1955.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 10. maj 1955 og 12. juni 1957 og 17. marts og 5. april 1959 og 29. maj 1964.--SOC 14. dec 2013, 12:39 (CET)