Kabelhuset og kabelbåker

Fra odswiki
Version fra 10. maj 2015, 22:00 af SOC (diskussion | bidrag) SOC (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'Kabelhuset og kabelbåker og skilte i Rørvig klit i Rørvig. Hermed en lille vejledning om skilte, stativer og tavler i 1961: den lavvandede Nyrup bugt strækker sig mel...')
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: navigering, søgning

Kabelhuset og kabelbåker og skilte i Rørvig klit i Rørvig.

Hermed en lille vejledning om skilte, stativer og tavler i 1961:

den lavvandede Nyrup bugt strækker sig mellem Klintebjerg i vest og Korshage i øst, og fra sidstnævnte skyder "Grønne revle" sig mod nord ud i Kattegat.

Ved østsiden af "Grønne revle" er udlagt en rød- og hvidstribet lys- og fløjtetønde, hvis jamrende tone, der fremstår gennem bølgernes bevægelser med pålandsvind, kan høres ind over land.

Det er dette flydende sømærke, som de store Grenåfærger (færgerne blev senere nedlagt) skal runde inden de står fjordmundingen ind til Hundested havn.

"Grønne revle"s nordspids er afmærket med et rødt, spidst sømærke, med 3 opadvendte riskoste.

Den første "Telegraf"- eller "Kabelvej" har sit navn, fordi der for enden af denne vej, fra landevejen til Kattegats kyst, ligger et lille skidengult "kabelhus" hvori telefonforbindelsen til Hesselø og Anholt fra den udenfor stående, sidste telefonpæl på ledningen overføres fra luftledning til søkabel.

Fra huset er telefonkablet gravet ned i forstranden for at være beskyttet mod bølgernes bråd mod strandbreddens ral og sten - længere ude ligger kablet blot henover havbunden, hvor det på sine steder enddog kan have arbejdet sig ned i sandet ("sandgået"), og for at markere kablets beliggenhed, og derigennem advare de søfarende mod at sætte deres anker i det, og derved afbryde forbindelsen, er dets retning angivet ved et sæt "kabebåker".

I klitten vest for kabelhuset er rejst et stort hvidmalet, cirkelformet tremmestativ med et rødt centrum.

Længere tilbage mellem plantagens forkrøblede fyrrebevoksning står bagmærket i dette kabelbåkesæt, der på tilsvarende måde har en stor hvid cirkel med et rødt centrum, men yderligere herunder en rødkantet, hvid kvadratisk firkant med en lodret diagonal (diamant).

Set overfor hinanden fra søsiden danner disse figurer det internationale kabeladvarselssignal, og angiver retningen for kablets leje på havbunden.

Et tilsvarende kabebåkesæt markerer telefonkabelet fra Skansehage ved Rørvig til Hundested.

Tæt ved kabelhuset står en pæl med en firkantet plade, hvorpå der med sorte tal er angivet "190 m". Det er "fredningstavlen", og da pladen sidder på den østlige side af pælen, angiver den som grænsemærke, at herfra mod øst er strandbredden fredet i en udstrækning på 190 meter fra den daglige højvandslinie på strandbredden. Fredningen gælder mod opgravning af sand, ral og grus, det være sig taget fra søen som fra land, og overtræning af denne fredningsbestemmelse straffes med stor bøde.

Hvis der på udsatte steder på kysterne (her Korshage-pynten) ikke var truffet sådanne beskyttende foranstaltninger, kunne kyststrækningerne tid efter anden udsættes for underminering gennem fjernelse af den beskyttende bundbræmme af sten og grus.

For at markere det fredede areals udstrækning er der med 900 meters mellemrum opsat fredningstavler, men på den næstfølgende mod øst, sidder tavlen midt på pælen for derved at markere, at der er fredet til begge sider.

Ligeledes kan der forekomme fredningsmærker med to tavler, en i hver retning, og med forskellige tal ved steder, hvor det fredede areal skifter udstrækning.

Talangivelserne på fredningstavlerne syntes upraktiske: 190 (188), 314 og andre ulige tal, de stammer fra alenmålets overgang til metersystemet; man har da ganske simpelt "oversat" alen til meter, og dermed fået nogle meget korrekte talstørrelser, som dog må siges at være ganske ulogiske og upraktiske - 200 meter var da f.eks. mere klart og tydeligt end 190 meter.

På selve stranden lige ved klittens fod - her er stadig tale om den stærkt trafikerede sti mellem klitterne til kabelhuset - er der opstillet et hvidmalet stativ med redningskrans på den ene side, og en rulle med redningsline på den anden. Det er foreningen Dansk Røde Kors der har udstationeret dette redningsmateriel, men beklagelig vis er det ofte udsat for misbrug.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 28. juli 1961.--SOC 10. maj 2015, 23:00 (CEST)