Højby Rytterskole

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Rytterskolen i Højby lå Højby Hovedgade 82, matr. nr. 37, Højby by, Odsherred.

Højby gamle Rytterskole ca. 1890.
Den blev opført i 1735 og fungerede som skole indtil en ny skole blev bygget på Lyngvej i 1902.
En omfattende ombygning i 1975 har ændret bygningen så radikalt, at Rytterskolen ikke er genkendelig.

Huset i 1980-erne står som fritliggende gadehus (ca. 8x18 m) med sidelænge (ca. 6x8 m).

Begge grundmuret, gadehuset med heltag og sidebygningen med skævt rejst sadeltag p.g.a. overbygning mod gårdsiden.

Indrettet med to beboelser med udnyttet tagetage.

I gården et udhus opført i henholdsvis tegl og letbeton med heltag, beklædt med bølgeeternit. her foruden en grundmuret garage med fladt tag, og et åbent havehus med trævægge.

I gadehuset indgår sparsomme rester af murværket fra Rytterskolen opført i årene 1735-36.


Rytterskolen.

Rytterskolerne blev opført under Frederik IV over en relativ kort periode, med start i 1721. Skolerne blev drevet under kronens ryttergods, der for Rytterskolen i Højby omfattede Dragsholm Len.

I det ydre varierede skolerne fra egn til egn, men i grundplanen var de alle indrettet med bolig til skolelæreren, og et klasseværelse til undervisning.

Rytterskolen stod oprindelig med seks fag mod gaden i en skuret og kalket grundmur, der mod tag var afsluttet med en profileret gesims med kraftig udladning. Taget var teglhængt og helvalmet, i rygningen var en kraftig skorstenspibe, der var fælles for køkken, beboelse og skolestue.

Skolen blev nedlagt, da den nye skole ved Nyvej blev opført i 1920, hvorefter den har været indrettet med beboelse, og løbende undergået mindre ombygninger. Den seneste ombygning i 1975 har dog ændret bygningen så radikalt, at den gamle Rytterskole ikke eksisterer mere.

Murene står i dag pudset og crememalet over en brunmarkeret sokkel. Gesimsen er fjernet og facadetakten ændret med nye murhuller med klinkesålbænke og støbte trin.

Det tidligere valmede tag er ændret til heltag med udhæng i langsider og gavle, beklædt med bølgeeternit. I tagets gadesider en bred taskekvist, beklædt med finèrplader og isat fire enkeltrammede vinduer.

Det er lidt beklagelidt, at Rytterskolen ikke er bevaret i en genkendelig stand, da den både som institution og bygning var historisk og karakterfuld i byen.


Se også: Højby gamle skole ca. 1890.

Se også: Højby Skole ca. 1895.

Se også: Højby Skole.


Kilde: Højby by og jorder udgivet af Trundholm kommune og Planstyrelsen 1987.--SOC 26. maj 2012, 14:16 (CEST)