Højby, Bag kirken 4

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Bag kirken 4, matr. nr. 5o, Højby by,Højby, Odsherred.
Peter og Marie Nielsen ved deres sølvbryllup i 1921.

Fritliggende gadehus, otte fag langt, ca. 7,5x15 m med støbte vægge og opkalket heltag.

Indrettet med beboelse med enkelt værelse under tag. Tilbygning til beboelse ved søndre gavl, grundmuret og med bølgeeternit på haltag.

Grunden blev udstykket år 1900, samtidig med grunden syd herfor, matr. nr. 5n. Udstykningen og udvidelsen af kirkegården er de første aktive indgreb i det store areal, der udgjorde gårdtofterne til de 3 gårde, som blev udflyttet i 1794. Det kan kun undre at så stort et stykke jord skulle ligge ubenyttet midt i byen. Vi formoder derfor, at jorden syd for kirkegårdsudvidelsen har været til græsning, evt. delvis til dyrkning.

Dermed er vi tilbage ved den registrerede bygning, hvorom det mundtligt er nævnt, at der til denne har hørt 4 tdr. land, hvilket nogenlunde svarer til det omtalte jordstykke. Dette går godt i tråd med at bygningen mø være ældre end udstykningen fra år 1900, vi vil vurdere bygningen til senest at være opført i 1880.

Længen oprindelige indretning svarer til et mindre husmandssted med fire fag i den nordre ende til stald, lo m.v., og de fire søndre fag til beboelse.

Murerne er støbt i natursten og mørtel, og står pudset og hvidkalket over en tilsvarende sokkel, der er let fremkraget og sortmalet.

+

Lars Larsen, præstegårdsforpagter.

Han er født 1867 som søn af hingsteopdrætteren, Lars Jacobsen, Højby.

Han blev gift med Anna.

Lars Larsen havde først et statshusmandsbrug i Højby.

Så blev han forpagter af præstegårdsjorden, som han drev i en lang årrække.

I ægteskabet er to døtre.

Lars Larsen døde 18. maj 1945.


Bag Kirken 4, Højby ca. 1908 - Foran huset står præstegårdsforpagter Lars Larsen og hustru Anna Larsen med deres børn Marie til højre og Cecilie til venstre. - Fotograf: Ukendt.
Bag Kirken 4, Højby i 1960 - Fotograf: Ukendt.
Bag Kirken 4, Højby, ca. 1920 - Foran huset ejeren handelsmand Peter Nielsen og hans mor Signe Nielsen fra Tengslemark, som boede hos sønnen. - Fotograf: Ukendt.
Kilde: Højby by og jorder udgivet af Trundholm kommune og Planstyrelsen 1987. - Odsherred Tidende 19. maj 1945.--SOC 28. april 2012, 14:31 (CEST)