Frederik von Buchwald

Fra odswiki
Version fra 27. sep 2017, 11:51 af SOC (diskussion | bidrag) SOC (diskussion | bidrag)
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: navigering, søgning

Frederik von Buchwald, yngste søn af den højt respekterede godsejer, stiftamtmand over Fyns stift, Frederich von Buchwald til Gudumlund, blev født på Odense Slot den 10. april 1790, og døde den 20. november 1874 på Anneberg, og blev begravet i Højby kirke hvor hans gravsted stadig kan ses. Han var søn af Stiftsamtmand og Kammerherre Frederich von Buchwald og hustru Margrethe Dorthea Rømeling, datter af Admiral og Statsminister Rømeling.

I 1890 kom Frederik von Buchwald til København, hvor han blev uddannet officer og løjtnant ved de Slesvigske Jægere.

Frederik von Buchwald købte i 1814 Anneberg, som var opført i slutningen af 1600-tallet af Købmand og Rentemester Henrik Müller, Dragsholm Slot, der opkaldte gården efter sin datter Anne.

Den 18. marts 1815 giftede han sig med Margrethe Elisabeth Schmidt, født 14. april 1793, død 4. oktober 1875, datter af køb- og handelsmand J. Frederik Schmidt i Frederikssund.

1815 den 1. april flyttede de ind på Anneberg Hovedgård.

Han var ikke fyldt 25 år da han overtog gården med dens udstrakte jordarealer og alt tilbehør. Det var ikke blide kår, den unge herremand gik ind til, men han havde sin ungdom og energi. Dønningerne fra statsbankerotten 1813 havde endnu ikke lagt sig, og især var vilkårene strenge for det større landbrug, men Buchwald var en kæmpe af natur, og lod sig ikke gå på.

Gamle husmænd har fortalt, hvorledes han selv tog såsækken på nakken og såede de store marker, ligesom han også selv slagtede alt, når der skulle slagtes. det var uhørt af en herremand dengang, og det gav ham både sympati og respekt blandt gårdens arbejdere og husmænd.

Med sin mest betroede husmand som hjælper sejlede han årets produkter til Helsingør, hvor den kommunale trommeslager bekendtgjorde i gaderne, at kaptajn Buchwald lå ved skibsbroen med sæd, smør, ost, gæs, ænder og kalkuner fra Annebjerggård i Odsherred. Hans varer fik efterhånden så godt et renomé i Helsingør, at han kunne få udsolgt i løbet af få timer.

Efter 10-15 hårde år blev det opgangstider, og i 1830-erne antog de en forvalter, og Frederik von Buchwald blev fra 1835-39 repræsentant i Nationalbanken, og i 1841 medlem af Sogneforstanderskabet.

I 1840 skabte han et skibsværft ved Isefjorden og søsatte yachten "Peter Bang" opkaldt efter Nationalbankdirektøren. I de følgende år byggedes ca. 10 større og mindre skibe - bl.a. skonnerten "Anneberg", der førtes af Kaptajn Mathiesen, søn af præsten i Højby kirke. Frederik von Buchwald blev valgt som stænderdeputeret i Roskilde Stænderforsamling af de mindre jordbesiddere, og her var han en god talsmand for Odsherreds fæstebønder. På sine gamle dage var han medlem af Godsejerforeningen og Augustforeningen.

Prins Christian besøgte Anneberg 2-3 gange, hvor han gik på jagt og boede på gården. Senere - som Christian den VIII - købte han Grønnehave Skov og den såkaldte Amtsstuegården i Nykøbing Sjælland hvorfra han gik på jagt og igen besøgte Anneberg.

Frederik von Buchwald og hustru fejrede Guldbryllup i 1865, og der blev festet i flere dage. Højby kirke var pyntet og oplyst. Pastor Richardt forestod højtiden, da den gamle pastor Mathiesen var for svagelig. På Guldbryllupsdagen blev Frederik von Buchwald udnævnt til Hofjægermester, men ønskede ikke denne udnævnelse, som han returnerede til kabinetssekretæren.

Ved begravelsen af "den gamle kaptajn, som han kaldtes på egnen, forrettedes af pastor Carl Frederik Emil Engel, deltog en stor kreds af slægt og venner.


Se også: Nykøbing Sj. Skibsværft.

+

Kildemateriale:

Lokalhistoriker Sophus Jensen i Holbæk Amts Venstreblad 11. marts 1952.

En vandring på Højby kirkegård udg. af Menighedsrådet i Højby.

Danske Slotte og Herregaarde.--SOC 11. aug 2011, 23:07 (CEST)